Udgifterne til centraladministration er steget med 50 millioner kroner

18. februar 2020, 08.07

Lone Nielsen. Foto: PR-foto

ØKONOMI Det er en konstant udfordring, at få pengene prioriteret i de kommunale budgetter. Som sådan er vi rimeligt godt kørende i Herning Kommune og har en sund økonomi. Det er prioriteringerne, der i Borger-listens optik, bør være anderledes.

Eksempelvis bør vi kigge på den voksende udgift til den centrale administration og ledelse i Herning Kommune. Har vi fået for mange akademikere i toppen?

Når man kigger på kommunens udvikling, kan man se, at der i 2013 var 86.595 indbyggere i kommunen. Samme år brugte man 4351 kroner pr indbygger til central ledelse og administration, altså i alt 376,7 millioner kroner.

I 2019 er indbyggertallet steget til 88.917, hvilket er til stor glæde for kommunen, og tallet ser fortsat ud til at stige.

I 2019 brugte man 4789 kroner pr indbygger til central ledelse og administration altså i alt 425,8 millioner kroner. Det er en stigning i udgifter på næsten 50 millioner kroner på otte år.

»Stort er godt, og skaber rum for effektiv administration«.

Det bruges ofte som argument for sammenlægninger af virksomheder og kommuner. Dette gælder tilsyneladende ikke for Herning Kommune, da den administrative udgift er steget i takt med, at vi er blevet flere i kommunen. Hvis vi i 2019 havde brugt det samme på administration pr indbygger om året som i 2013, ville udgiften pr indbygger være faldet fra 4351 kroner til 4232 kroner.

Det ville alt i alt have skabt 50 millioner kroner til værdiskabende arbejde for borgerne.

Eksempelvis kunne man øge antallet af pædagoger, så vi kan få det nødvendige personale til vores børn i daginstitutionerne.

Det er bemærkelsesværdigt, at man hele tiden har politisk fokus på det stigende antal ældre og børn med særlige behov med videre, men ikke på det stigende antal akademikere, der ansættes i den kommunale forvaltning.

Det handler om prioritering.

Læs også
Standpunkt: Ærgerligt at ikke alle er med i godt budgetforlig