Debatindlæg: Herning Vand og teknik- og miljøudvalget tager ikke problematikken om Knudmosen alvorligt

9. januar 2020, 16.56

Herning Kommune har på sine egne kort udlagt et kæmpe areal sydøst for Herning Rideskole som oversvømmelsesområde. Kort: Herning Kommune

VAND Tirsdag 7. januar besvarede direktør for Herning Vand, Niels Møller Jensen, og Erling Præstekjær fra DF mit debatindlæg om: »Oversvømmer Herning Vand Herning Rideklub?«

Læs også: Har Knudsen gemt nogle millioner?
Har Knudsen gemt nogle millioner?
Læs også: Regn skaber oversvømmelser - også i Knudmosen
Debatindlæg: Regn skaber oversvømmelser - også i Knudmosen

Det er helt tydeligt, at både Niels Møller Jensen og Erling Præstekjær ikke forstår eller ikke vil forstå, det jeg skrev i mit indlæg.

Jeg startede i mit indlæg med at forklare, hvordan Hedeselskabet for 100 år siden sænkede vandstanden i Knudmosen med tre meter blandt andet ved at grave Nordre Kanal. Jeg forklarede også, at Herning Vand i stadig stigende grad udleder overfladevand fra Herning by til Nordre Kanal. Endelig forklarede jeg, at man ikke har holdt Nordre Kanal ved lige, så den i dag kun er en grøft, der står fuld af vand og derfor ikke kan lede vandet væk. Til min store undren forholder Niels Møller Jensen sig ikke til dette forhold.

Undervejs i mine undersøgelser faldt jeg over, at Herning Kommune og Herning Vand har fået udarbejdet en rapport om eventuelt at føre en del af vandet vest om Herning til Tyvkjær Bæk.

Det får så Erling Præstekjær til at skrive, at jeg vil føre alt vandet vest om Herning, og han stiller spørgsmålet, om Borgerlisten kan finde 45 til 129 millioner kroner til dette. Det siger vist mere om Erling Præstekjær end om Borgerlisten. Rapporten, som jeg ellers ikke kendte til, er jo udarbejdet, fordi teknik- og miljøudvalget har konstateret, at der er problemer med de store vandmængder.

Nej, jeg har meget større tiltro til Hedeselskabet og de folk, der for 100 år siden med håndkraft gravede Nordre Kanal og sænkede vandstanden tre meter, end jeg har til de nuværende udtalelser.

Sagen er jo, at man med nutidens maskiner forholdsvis let kunne vedligeholde og uddybe Nordre Kanal. Det ser imidlertid ud til, at det er helt med vilje, at man ikke har uddybet kanalen, da Herning Kommune på sine egne kort har udlagt et kæmpe areal sydøst for Herning Rideskole som oversvømmelsesområde.

På oversvømmelseskortet kan man se, at de små folde helt op til Herning Rideskole også indgår i kommunens plan for oversvømmede områder. Formanden for Herning Rideklub, Niels Facius, skrev i et indlæg, at de gerne vil dræne. Men man kan jo ikke dræne, når grøfter og kanaler står fuld af vand.

Jeg vil da derfor gerne have svar fra Herning Vand og Herning Kommune på, om det indgår i planen, at man ikke vil uddybe Nordre Kanal, og jeg vil også gerne have deres svar på oversvømmelseskortet, der også dækker Herning Rideklubs små folde.

Det er jo kommunen og Herning Vand, der har fået udarbejdet en rapport, hvor det vil koste op til 129 millioner kroner at lede en del af vandet vest om byen. Jeg vil derfor være glad, om Borgerlisten kan være med til at spare mange millioner kroner ved blot at uddybe Nordre Kanal.