På jagt efter giftig kæmpefjende i vores kommuner: Den kan overleve en atomkrig

Kæmpebjørneklo er på EU’s dødsliste over planter, da den invasive art er skadelig for både mennesker og natur

5. juli 2019, 10.21

Kæmpebjørneklo er som den eneste invasive planteart omfattet af lovgivning om bekæmpelse. Det indebærer, at kommuner kan lave indsatsplaner og pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo at udrydde i overensstemmelse med planen. Allan Scheufens fra Entreprenørgården i Ikast-Brande Kommune viser her, hvorfor planten har »kæmpe« i sit navn. Foto: Privatfoto