Akutpioner lader stafetten gå videre i Gødstrup

Efter 11 år ved roret for et akutkoncept ved Hospitalsenheden Vest takker ledende overlæge Tommy Andersson af

12. februar 2021, 17.15

Tommy Andersson. Foto: PR-foto

PENSION - Det bedste job man kan ønske sig, lyder det kort og godt fra Tommy Andersson, som i 2009 skiftede jobbet som akutmediciner i Sverige ud med pionerposten i den spæde udgave af et nyt akutspeciale i Danmark.

- I Hospitalsenheden Vest havde man ambitionerne og modet til at realisere dem. Det er jeg taknemmelig for at have været en del af, understreger han i en pressemeddelelse fra Region Midtjylland med reference til, at hospitalet tyvstartede en uddannelse i akutmedicin for fem yngre læger via et samarbejde med et Universitetshospital i Linköping i Sverige.

Hele hospitalet bag

Det akutmedicinske speciale er gået fra at være noget, man tidligere så på med skepsis, til at være et område med stærk lægefaglighed og forskning. Akutmedicin er blevet et fælles projekt for hele hospitalet, hvor man ser mulighederne og styrkerne i at have en akutafdeling med høje kompetencer. For eksempel har Akutafdelingen lavet samarbejdsaftaler med alle fagspecialer på hospitalet, og alle akutte patientforløb, uanset en diagnose, er nedfældet på et akut actioncard.

- Det er udtryk for, at opgaven med den enkelte akutte patient er en fælles opgave, hvor fagspecialet træder til med specialistviden og behandling, når akutlægen har stabiliseret patienten og kortlagt og reduceret kompleksiteten blandt mulige diagnoser, forklarer Tommy Andersson.

Trædesten til RH Gødstrup

Det er Tommy Anderssons klare forhåbning, at specialet fremover vil komme de danske patienter til gavn og samlet set øge kvaliteten på landets akutafdelinger. De fysiske rammer på det snart færdigbyggede regionshospital i Gødstrup rummer potentialet for at gøre det, mener han:

- I mere end 10 år har vi tegnet på, hvordan ambitionerne for akutkonceptet og akutmodtagelsen i Gødstrup kan omsættes i kvadratmeter, rum og funktioner. Kun få ønsker er ikke blevet indfriet. RH Gødstrup rummer nye og unikke muligheder for, at teamarbejdet om den akutte patient for alvor lader sig realisere i stor skala. Bemandingen og organisationen er på plads.

Akutafdelingen og den fælles akutmodtagelse i Regionshospitalet i Gødstrup dækker cirka 300.000 borgere.

Stillingen som ny ledende overlæge i Akutafdelingen er nu slået op til besættelse i løbet af foråret. I første omgang bliver Tommy Andersson hjælper og konsulent for et generationsskifte på posten. Han vil bistå med overgangen og de sidste forberedelser frem mod indflytningen i Gødstrup. Tommy Andersson vil dermed som længe planlagt kunne gå på pension til oktober.