Bestyrelsen gør status: Rind Plantage - refleksion

21. april 2021, 10.42

Foto: Flemming Hansen

MILJØ Efter nu i snart to år at have været part i en sag med Herning Kommune vedrørende brug af nedbrydningsmaterialer som vejfyld, har vi reflekteret over, hvordan vi har oplevet Herning Kommunes og mediernes håndtering heraf. Vi må sige, at vores syn på styrken ved at leve i et demokratisk samfund med en fri presse har lidt et alvorligt knæk.

Mediernes offentlige gabestok og politikernes trang til indblanding i enkeltsager med pressedækning er en meget dårlig cocktail med en bitter eftersmag, som vi ikke kan anbefale indtagelse af. Borgmesteren ydmygede offentligt såvel sin egen teknik- og miljøforvaltning som byrådets teknik- og miljøudvalg, da han i et læserbrev i Herning Folkeblad udtalte, at han på baggrund af avisomtalen af sagen i Rind Plantage beordrede den allerede besluttede godkendelse tilbagekaldt og sagen genbehandlet i teknik- og miljøudvalget. Ordren om genbehandling indeholdt samtidig et krav om, at Rind Plantage ikke skulle have tilladelse til anvendelse af nedbrydningsmaterialer som vejfyld.

Vi har efterfølgende konstateret, at efter borgmesterens indblanding var saglighed og fakta i kommunens sagsbehandling ikke eksisterende. Forvaltningen overlod efter den politiske indblanding alle beslutninger i sagen til teknik- og miljøudvalget, hvor venstrepolitikerne ikke turde trodse borgmesterens ordre.

Fakta i sagen er: Eksisterende lovgivning tillader nedbrydningsmaterialer anvendt som vejfyld, såfremt dette er sorteret og ikke har skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed.

Nedbrydningsmaterialet er via 40 delprøver dokumenteret ikke forurenet - ingen asbest eller pcb.

Indholdet af uorganiske stoffer i nedbrydningsmaterialet ligger langt under grænseværdierne for, hvornår jord anses for blot let forurenet.

Teknik- og miljøforvaltningen i Herning Kommune har på baggrund af de foretagne prøver konkluderet, at »der er fundet arsen, sulfat og chrom, i relativt små koncentrationer. Koncentrationen af disse stoffer vil ikke give anledning til negative effekter for grundvandet eller jordmiljøet. Derudover forekommer stofferne naturligt i råstoffer til cementproduktion.«

Herning Kommunes vejledning tillader op til én procent fremmedlegemer i nedbrydningsmaterialer, der anvendes som vejfyld. Ved kommunens tilsyn blev der over en strækning på 100 meter fundet to håndfulde, og alt blev samlet op.

Et flertal i teknik- og miljøudvalget har ikke ønsket at afvente udfaldet af verserende klagesag indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet af Rind Plantage.

Rind Plantage har i et brev til alle kommunalpolitikere redegjort for ovenstående fakta i sagen - desværre uden effekt.

Det er tankevækkende, at de samme politikere i teknik- og miljøudvalget efterfølgende har godkendt anvendelse af cirka 2000 ton nedbrydningsmaterialer fra Herning Kommunes egen bygning på Nørholmvej 3 (tidligere Handelsskole) som vejfyld i Høgildgaard Plantage - nedbrydningsmaterialer som har været langt dårligere sorteret end det i Rind Plantage anvendte.

Læs også
Byggeaffald fjernet fra Rind Plantage: Herning Kommune har sendt »afslutningsbrev«
Abonnement

I en af Forvaltningens tilsynsrapporter fra Høgildgaard Plantage skrives: »vi på tilsynet den 20. januar 2020 fandt en del rester af diverse materialer i form af murbrokker med maling, klinker, fliser, armeringsjern, rendejern, kabelrør i jern, metal i øvrigt, kabelrør i plastik, plastik i øvrigt, træ, aluramme fra termovindue, planglas, elkabler, afbrydere og kontakter, fuger og gummilister, en dørmåtte mv.«

Det er usmageligt, når politikere agerer populistisk på baggrund af enkeltsager i medierne. Kommunalpolitikerne bør bakke op om kommunens ansatte og lade være med at blande sig i sagsbehandlingen af enkeltsager. Politikerens rolle er at udstikke de overordnede linjer for spillereglerne i samfundet. Hvis politikerne ønsker ændringer fremadrettet, så arbejd konstruktivt på dette, men lad dog være med at ydmyge kommunens ansatte. Det er meget dårlig ledelsesstil.

Heldigvis kan kommunalpolitikerne udskiftet hvert fjerde år - næste gang i efteråret 2021. De eneste medlemmer af teknik- og miljøudvalget, der har handlet anstændigt i denne sag, er Erling Præstekjær (Dansk Folkeparti) og Karlo Brondbjerg (Kristendemokraterne).

Poul Holse, Preben Østergaard, Vagn Lauridsen og Bent Hedegaard er medunderskrivere.