Vilde dyr og politikere i Herning

10. juli 2019, 13.00

Ernst B. Knudsen.

VILDE DYR/POLITIKERE Lørdag 6. juni var der en artikel her i bladet med et forslag fra Peter Villadsen(SF) om at slippe vilde heste og bisoner ud i den danske natur.

I artiklen står der: »Store kødædere sikrer mere biodiversitet i naturen«. Nu er hverken hest eller bison kødædere, men bison er alligevel et meget farligt dyr.

Vi har jo bisoner i Herning, nemlig i den store runde indhegning ude ved Egetæpper, hvor bisonerne er forsvarligt indhegnede. Så vi kan jo bare spørge vores lokale eksperter ved Egetæpper, hvordan de skal være indhegnede. Der har tidligere været en artikel her i bladet, hvor man nævnte, at de er farlige dyr og kvierne kan finde på at angribe, hvis de har kalve.

Formålet med de vilde dyr skulle bl.a. være afgræsning og skabelse af biodiversitet. Men fra mit korte bestyrelsesarbejde i Skov Olesens Plantage ved jeg, at Herning kommune allerede gør meget på dette felt, bl.a. ved afgræsning med får. Herning Kommune har fagfolk på det område. Jeg har bl.a. mødt skov- og landskabsingeniør Lise Kjær Poulsen, der havde ansvar for afgræsning af 650 ha. græsarealer. Kommunens medarbejdere arbejder både med kontraktindgåelse med dyreholderne og udførelse af de rigtige hegn m.m. Det er noget, de er uddannet til og har stor forstand på, og der også et økonomisk perspektiv.

Jeg kan dog godt følge Peter Villadsen(SF) et stykke hen af vejen. I Knudmosen har der bl.a. gået Skotsk Højlandskvæg, og de er da ret sjove at kigge på, men det er ikke vilde dyr.

Der er et andet område, hvor jeg kan følge Peter Villadsen. I artiklen står der: »Det er ikke kun blandt de folkevalgte i byrådssalen, at tonen er blevet dårligere. Også på de sociale medier kan Peter Villadsen mærke det. Han synes, at det er blevet for nemt at skrive »alt muligt mærkeligt og ting, der ikke passer«.

På det sidste byrådsmøde blev Sønderagerskolen drøftet. Vi fra Borgerlisten synes. at det er uhensigtsmæssigt at nedrive skolen, især da man de sidste par år,har udført store renoveringsarbejder på skolen. I den forbindelse var Peter Villadsen oppe at sige, at Borgerlisten misinformerede, da det blot drejede sig om en elev, der havde skudt en bold igennem et vindue, og da det var en forsikringssag, skulle det udbedres.

Det står altså i skærende kontrast til, at jeg er blevet informeret om, at der er udskiftet ca. 200 døre og vinduer. Sydgavlene er beklædt med zink og der er lavet ny ind- og afdækninger ved eksisterende tag. Renoveringsarbejdet er fortsat helt hen til efteråret 2018.

Jeg synes Peter Villadsen skal undersøge, om det er en bold, der er årsag til renoveringsarbejdet. Vi i Borgerlisten er nemlig også trætte af, at der bliver sagt og skrevet alt muligt, der ikke passer.