Plejehjemmenes økonomi

Udgivet:23. maj 2023, 15.18

Læsetid:2 minutter

Per Møller Jacobsen. Foto: Henrik Ole Jensen

ÆLDRE Vi kunne i lørdagens udgave af Herning Folkeblad læse, at plejecenterchef Gitte Rasmussen og sundheds- og ældrechef Anne Ramsgaard råber vagt i gevær i forhold til nedskæringerne på Herning Kommunes plejehjem og beskriver konsekvenser, der gør, at de ældre kan blive sygere for eksempel få liggesår, blive underernærede og i øvrigt ikke får ret meget adspredelse i dagligdagen.

Dorte West håber blandt andet på, at den næste kommuneaftale kan afhjælpe nogle af de problemer, der kommer af nødvendige besparelser i Herning Kommune.

Netop det er den helt rigtige angrebsvinkel, kommunalpolitikerne er nødt til at gå til landspolitikerne og få lettet på de begrænsninger, budgetloven lægger på den kommunale økonomi og få lov at hæve skatten, eller få hævet bloktilskuddene til kommunerne.

I Enhedslisten presser vi på, både for at kommunerne skal få deres selvstyre tilbage, så de reelt kan udskrive skatter, og at der gives større bloktilskud, blandt andet til ældreområdet. Danmark har desuden lagt den strammest mulige fortolkning af EU’s konvergensregler i budgetloven, vi i Enhedslisten mener, det er nødvendigt at skrue på budgetloven, så kommunerne kan få mest muligt økonomisk råderum til fordel for kernevelfærden.

SMV regingeringens grundfortælling er, at Danmark befinder sig i en dyb økonomisk krise, der kræver reformer, og på kommunernes økonomitopmøde var Mette Frederiksens budskab, at det skal kommunerne ikke regne med bliver bedre de næste mange år.

I skarp kontrast til denne melding står blandt andet finansministeriets seneste økonomiske redegørelse, der viser, at inflationen er faldet igen, og væksten i den danske økonomi fortsætter. Det økonomiske råderum er mindst fem milliarder højere, end man senest havde regnet med, og kassebeholdningen pr. 1. januar 2023 svimlende 52,4 milliarder kroner højere end tidligere antaget.

Så regeringen skal stoppe med at skyde ansvaret over på kommunalpolitikerne med den begrundelse, at kommunerne har den nødvendige frihed til selv at prioritere, for er der ikke midler nok at prioritere af, klinger den frihed noget hult.

Der er penge nok, og nu er det på tide, kommunalpolitikerne slår bremserne i og forlanger, deres kolleger i Folketinget finder en løsning. Enhedslisten er klar til at øge kommunernes økonomiske råderum, så blandt andet plejehjemmene kan få et løft, spørgsmålet er om de øvrige partier har et reelt ønske om at løfte velfærden?

Indlæser debat