Debatindlæg: Det kaldes en opposition

9. juli 2020, 10.22

Lone Nielsen. PR-Foto

DEMOKRATI Jørn Vedel er igen ude med riven efter Borgerlisten. Han kalder Borgerlisten for et protestparti. Jeg ville ønske, at Jørn Vedel ville debattere politikken i stedet for at smide om sig med nedsættende meninger om Borgerlisten som parti. Det ville være mere konstruktivt. Derfor undlader jeg at kommentere på nogle af de beskyldninger, han kommer med, men forholder mig udelukkende til, hvad det egentlig er, Borgerlisten står for. Vi er nemlig ikke et protestparti, men ønsker bare en anden retning i Herning Kommunes prioriteringer.

Læs også:
Debatindlæg: SF er hoppet på Borgerlistens limpinde

Borgerlisten vil hellere end gerne samarbejde og indgå forlig. Men det kræver selvfølgelig, at vi kan se en udvikling mod den prioritering, vi ønsker for borgerne. Vi vil ikke være med i en budgetaftale, bare for at være med. Ikke at vi skal have det hele på en gang, men hvis vi blot kunne tage nogle skridt i den rigtige retning, er vi velvillige omkring kompromisser og aftaler. Denne udvikling har vi ikke set, tværtimod.

Budget 2019 var jo helt særligt slemt i Borgerlistens optik. Budgettet indeholdt aftaler om ulovlig forskelsbehandling af børn. Det indeholdt desuden besparelser - den værste var på 20 procent på specialklasserne - da det underskud, der var på området, ikke blev håndteret i forhandlingerne. Samtidig hævede man forældrebetalingen for børn i SFO med 1000 kroner om måneden. Borgerlisten vil gerne i en anden retning, men budget 2020 gjorde ikke ligefrem tingene bedre.

Borgerlisten ønskede bedre normeringer i daginstitutionerne. I budget 2020 valgte forligspartierne at spare 15 millioner kroner på dette område over de næste fire år. Altså det stik modsatte af, hvad Borgerlisten gerne ville og derfor et skridt i den helt forkerte retning. Regeringen kom senere med en håndsrækning, men modregner man besparelsen er der ikke meget til rest til at ansætte det nødvendige antal voksne til vores børn.

Borgerlisten ønskede et realistisk driftsbudget til handicappede og psykisk syge. Ret skal være ret, og her skete der ganske vist en lille forøgelse i budget 2020 på samlet otte millioner kroner over fire år. Men i et budget, der i forvejen er underbudgetteret med 30 millioner kroner årligt, kunne det lille skridt ikke opveje de andre tilbageskridt.

Ældreområdet optager også Borgerlisten, og vi er bekymrede for kvaliteten i den pleje, de ældre modtager. Derfor var forligspartiernes besparelse på 36 mio. kroner fra 2020 til 2024 en alt for stor en mundfuld for Borgerlisten at sluge. Igen et skridt i den forkerte retning.

Folkeskolerne ligger også Borgerlistens hjerte nær. Vi vil rigtig gerne kigge på klassenormeringer og ressourcer til de daglige opgaver. 28 elever i klasserne er alt for mange. Her valgte forligspartierne at spare 20 millioner kroner fra 2020 til 2024. Altså heller ikke Borgerlistens kop te.

Borgerlisten kom med et forslag til, hvordan kernevelfærden kunne oprettes, og økonomien kunne prioriteres anderledes. Dette var et konstruktivt forslag, som desværre ikke fandt opbakning fra forligspartierne.

Så ja, det er rigtigt svært for os at være »loyale samarbejdspartnere« i budgetaftale, hvor kernevelfærden tydeligt nedprioriteres.

Dette betyder ikke at Borgerlisten er et protestparti. Vi er blot en opposition, der vil i en anden retning, og vi vil fortsat kæmpe for en bedre kernevelfærd, og det er vores oplevelse, at det er der mange af kommunens borgere der støtter os i.