En million mere til livmoder-forskning

11. november 2020, 12.00

Kathrine Dyhr Lycke og Rikke Kamp Damgaard - ph.d.-studerende fra Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest - har til sammen fået bevilget 1 million kroner fra Puljen til Styrkelse af Sundhedsforskning i Region Midtjylland til at forske i diagnostik og behandling af moderate celleforandringer på livmoderhalsen. FOTO: PR-FOTO

FORSKNING Læge og ph.d.-studerende Kathrine Dyhr Lycke og cand.scient.san og ph.d.-studerende Rikke Kamp Damgaard, der begge er tilknyttet Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Hospitalsenheden Vest, har hver især fået bevilget 500.0000 kroner fra Puljen til Styrkelse af Sundhedsforskning i Region Midtjylland.

Forskningsmidlerne skal bruges til at forske i optimal diagnosticering og behandling af kvinder, der har moderate celleforandringer på livmoderhalsen.

Midlerne og de to forskningsprojekter knytter sig op på den forskning, læge Anne Hammer Lauridsen fra samme afdeling i begyndelsen af oktober fik 3,5 millioner kroner af Kræftens Bekæmpelse til at gå i gang med.

- Midlerne fra forskningsbevillingen skal bruges til at starte to ph.d. projekter, med base i Herning med mig som projektleder, fortalte Anne Hammer Lauridsen dengang i en pressemeddelelse.

Og det er den proces, der med de nye midlerne fra Region Midtjylland sættes i gang.

Kathrine Dyhr Lycke vil i sit ph.d.-projekt lave store databasestudier for at undersøge risikoen for at udvikle livmoderhalskræft afhængig af, om kvinder med moderate celleforandringer følges i kontrolforløb eller får foretaget keglesnit.

Derudover vil projektet vurdere risikoen for en for tidlig fødsel ved de to behandlingsformer.

- Projektet vil derfor kunne besvare mange spørgsmål fra kvinder med celleforandringer, såsom »er min risiko for at få kræft større, hvis jeg er i kontrolforløbet« og »hvad er min risiko for en for tidlig fødsel afhængigt af, om jeg vælger kontrolforløbet eller keglesnit«, forklarer Kathrine Dyhr Lycke.

Cand.scient.san og ph.d.-studerende Rikke Kamp Damgaard undersøger i sit ph.d.-projekt, om man på celleniveau kan forudsige, hvilke kvinder der er i højst risiko for at udvikle livmoderhalskræft over tid, når de testes positive for moderate celleforandringer på livmoderhalsen.

Projektet vil teste, om nye biomarkører kan forbedre den nuværende diagnostik af moderate celleforandringer.

- Der findes på nuværende tidspunkt ikke nogen laboratorietests, der præcist kan afgøre, hvilken risiko den enkelte kvinde er i, og hvordan det vil gå hende over tid. En forbedret diagnostik vil have stor betydning for den fælles beslutningstagning mellem kvinden og lægen om hvilken behandling, der skal tilbydes, siger cand.scient.san og ph.d.-studerende Rikke Kamp Damgaard i en pressemeddelelse udsendt af hospitalet,

- Med bedre viden kan vi rådgive kvinderne bedre i forhold til, om de bør få en operation eller gå til løbende kontrol hos lægen, siger den forskningsansvarlige læge Anne Hammer Lauridsen, der bliver vejleder for de to ph.d.-forskere. -SEJER