Historiens grønneste finanslov

10. oktober 2019, 10.31

Andreas Steenberg. Foto: Steen Brogaard

FINANSLOV Danmark skal reducere sin udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Det er et ambitiøst mål, som alle minus Nye Borgerlige nu støtter.

Vi er den første generation, som mærker forandringerne i klimaet, men vi kan gøre noget ved det.

Mandag fremlagde vi radikale vores bud på en finanslov. Vi skal nå omkring 19 procent point for at nå de 70 procent i 2030. Med vores udspil tager vi de første syv procent.

Det er en ganske stor bid, vi vil tage allerede i 2020. Især har vi lyttet til landbruget, som sammen med Danmarks Naturfredningsforening har foreslået, at staten opkøber mindre gode jorde. Det vil medføre, at landbruget kan dyrke de robuste jorde mere intensivt, mens vi kan skabe mere natur og ophobe CO2 på de sårbare jorde, som staten køber ud af landbrugsdrift. Udtagning af landbrugsjord er en helt central brik i omstilling af landbruget, og vi afsætter nu en lille milliard til det.

Også transporten vil vi omstille grønt. Det gør vi ved at fastholde lave afgifter på biler på vedvarende energi. Og ved at afsætte penge til, at det offentlige skal indkøbe flåder på vedvarende energi. Det kunne være skraldebiler, busser med videre. Det koster lidt mere til en start, og det bør staten finansiere.

Folketingsvalget bragte håb om grøn omstilling. Nu skal det håb blive til handling.