Klimapolitik - Pisk eller gulerod?

13. november 2019, 09.15

Peter Skaarup. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

KLIMA Hvis det skal batte noget på den lange bane, så er det vigtigt, at klimapolitikken har et bredt flertal bag sig i Folketinget. Og selvfølgelig vil Dansk Folkeparti gerne være med i forhandlingerne - ligesom vi gennem årene har været med i flere energiforlig.

Men klimapolitik handler ikke om, hvem der kan råbe højst og mest skingert i debatten. Klimapolitik handler om at finde konkrete, langtidsholdbare løsninger ved forhandlingsbordet.

I de aktuelle forhandlinger om en klimalov foreslår vi, at de indtægter det danske samfund får fra olie- og gasproduktionen i Nordsøen, øremærkes til den grønne omstilling.

Det er et konkret bud på, hvordan vi finder finansiering på de langsigtede udfordringer.

At »passe godt på Danmark«, som vi ser som vores vigtigste opgave, betyder også, at vi skal bestræbe os på at give vores samfund videre til næste generation i en renere og mere sikker stand. Derfor er klimapolitik også Dansk Folkepartis politik.

Men klimapolitik for Dansk Folkeparti handler ikke om at revolutionere dagligdagen mest muligt og hurtigst muligt for danskerne. Vi skal selvfølgelig være bevidste om vores forbrugsvaner, og hvordan de belaster klimaet i forskelligt omfang.

Og her er »køb dansk« og »køb efter årstiderne« gode, enkle og klimavenlige rettesnore for de danske forbrugere.

Straf, indskrænkninger og socialt skæve afgifter er derimod ikke den rigtige vej at gå. I stedet skal vi blive bedre til at bruge allerede kendte løsninger sammen med mere forskning i bæredygtige løsninger.

Et eksempel: En ung dansk forsker har for nylig vundet en forskningspris for at have udviklet en ny vingespids til fly, der potentielt kan betyde en drastisk reduktion af flybranchens brændstofforbrug og CO2-udledning. Han har undersøgt, hvordan luft bevæger sig omkring vingespidsen på et fly, og ud fra den viden har han designet en ny form på spidsen, der kan gøre vingen markant mere effektiv. Han skal endelig fortsætte sit forskningsprojekt, så den nye viden kan indgå i designet af morgendagens fly.

Vi har i Danmark været i gang med den grønne omstilling længe. Siden 1990 er CO2 udslippet reduceret med næsten 40 procent - fra 70,4 millioner ton til 48,6 millioner ton.

Så vi er allerede kommet langt ved at omlægge den måde, vi hidtil har gjort tingene på. Men der skal mere tempo på den grønne omstilling. Og vi skal starte med at plukke de lavthængende frugter; nye dyrkningsmetoder, genskabelse af havmiljøet og øget træplantning er på miljøsiden hurtige metoder til maksimal CO2-optagelse, og dermed reduktion af CO2, i atmosfæren.

Et eksempel: I Danmark har vi mange bugter og fjorde og lavvandede havområder med forskelligt saltindhold. Her kan der plantes ålegræs, som er en undersøisk græsart, der har en helt fantastisk evne til at optage CO2. Med den viden og de gode naturlige forudsætninger vi har for det i Danmark, er det da bare om at komme i gang med at plante masser af ålegræs.

Det er også vigtigt, at vi samarbejder bredt om den grønne omstilling. Vi skal ikke udskælde og udskamme landbruget og erhvervslivet. Vi skal gøre dem til vores samarbejdspartnere. For vi har brug for landbruget og erhvervslivet til at udvikle de teknologier, der skal sikre den grønne omstilling. Og vi har brug for, at virksomhederne bliver i Danmark og ikke flytter produktionen til andre lande, der har mindre - eller slet ingen - fokus på reduktion af CO2.

Dansk Industri har for nylig udgivet en 2030-plan; en ambitiøs plan for hvordan virksomhederne kan medvirke til at skabe et både rigere og grønnere Danmark. Det skal vi selvfølgelig lytte til. Og være med til politisk at skabe de bedst mulige rammer for, at virksomhederne kan komme med på den grønne omstilling.

Det centrale er altså ikke, om Danmark skal være førende inden for den grønne omstilling. For det skal vi. Det centrale er hvordan. Og her er det Dansk Folkepartis holdning, at det skal ske på en fornuftig og afbalanceret måde uden store sociale og økonomiske konsekvenser for den almindelige dansker. Vi skal holde hovedet koldt og hjertet varmt - også i klimapolitikken.