Kirkerne er lukket - men Gud har åben

6. april 2020, 12.30

Foto: Adobe Stock Photo

PÅSKEFEJRING Det står helt klart nu, at kirkerne i Danmark ikke vil være åben i påsken i år.

Dette blev besluttet torsdag i et møde mellem kirkeministeren og landets biskopper.

Beslutningen synes at være fornuftig i den nuværende situation med covid-19. Med den verdensomspændende covid-19 spredning bliver vi mindet om, hvor sårbare og afmægtige vi mennesker og vort samfund er. Det er tankevækkende, at så mange lande så hurtigt er ramt og sat på vågeblus. Vi er ikke herre over liv og død. Kun Gud kender vores livslængde, og hos ham må vi komme til i bøn med vore bekymringer for vore kære, vor nutid og fremtid. Selvom det bliver en hel anden påskefejring i år end tidligere, er Gud stadigvæk den samme, ja - i går - i dag - til evig tid. Som der står i en salme »Gud er Gud, om alle land var øde, Gud er Gud om alle mand var døde« (DDS 7 ).

I Den Danske Salmebog, som bruges i folkekirken, er der mange dejlige salmer også påskesalmer fra nummer 218-249, og sidst i bogen er der tekster fra Bibelen som bruges ved gudstjenesterne, samt Vor Herre Jesu Kristi lidelseshistorie.

Påskens dejlige budskab, som vi normalt hører i kirken påskedag, er netop: Jesus er opstanden ... og, at Jesus Guds Søn ved sin lidelse, død og opstandelse har betalt for alle menneskers synd og åbnet en vej til Gud for alle som tror. Kirken er Kristi legeme og fællesskabet har stor betydning for den enkelte, men nu hvor vi må holde »hjemmegudstjenester« et stykke tid, kan vi tænke på og bede for de mange forfulgte kristne, der ikke har nogen kirke at komme i.

Må Gud bevare os alle og vort land. Glædelig påske.

Læs også
Kirkerne holder åbent på de sociale medier