Myndigheder svigter miljøet

18. januar 2021, 13.16

Peter Rosendal Foto: PR-foto

LANDBRUG

Gang på gang overreguleres dansk landbrug med restriktioner, der forhindrer foretagsomhed i et vigtigt eksporterhverv - men som hverken gavner miljø eller natur.

Samtidig tager de danske myndigheder ifølge EU blot 1,5 procent af de påkrævede vandprøver for kemiske stoffer.

Senest har miljøminister Lea Wermelin (S) over for folketingsmedlem Rasmus Nordqvist (SF) bekræftet, at »en række af disse miljøkvalitetskrav ikke har kunnet anvendes i vandområdernes tilstandsvurdering«, og at »ukendt tilstand i et vandområde kan enten skyldes, at der ikke er gennemført overvågning af miljøfarlige forurenende stoffer i det pågældende vandområde, eller at der ikke er fastsat miljøkvalitetskrav for de stoffer eller den matrice, der overvåges«.

Ministerens ord kan bedst oversættes således: Det, vi gør, kan ikke bruges - og vi ved det godt…

Utroligt! Det er altså rent gætværk og famlen i blinde, når landbrugets kvælstof igen og igen udpeges som det gennemgående miljøproblem herhjemme.

Få nu foretaget de krævede fysisk-kemiske målinger, så vi får en landbrugs- og miljøpolitik baseret på fakta og viden fremfor myter og skrøner.