Status på beskæftigelsen i Herning Kommune maj 21 - det går slet ikke så ringe

6. maj 2021, 13.09

Tommy Tønning. Foto: PR-foto

JOB Siden den famøse uge 11 i 2020, da Danmark lukkede ned, og dermed også Herning Kommune, har beskæftigelsesudvalget ugentligt modtaget nøjagtige tal over antallet af forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og flexjobbere. Det gjorde vi for løbende at kunne holde øje med udviklingen og være bedst muligt forberedt på den udvikling, vi måtte se og handle aktivt, inden det var for sent.

Jeg skal være den første til at indrømme, at jeg var pessimist. Jeg kunne allerede et halvt år før begynde at se tegn på en lille begyndende lavkonjunktur i vores område, og jeg frygtede, coronakrisen for alvor ville skubbe til den tendens.

Heldigvis tog jeg fejl. Hurtigt viste det sig, at der blev handlet korrekt og rettidigt fra Christiansborg, hvor diverse hjælpepakker blev lanceret og indført med et enigt folketing bag. Det betyder, at de fleste virksomheder har kunnet styre sikkert og kontrolleret igennem krisen, og at der nu her på bagkant ser ud til at være styr på situationen.

Rent faktuelt var der i uge 12 i 2020: 1265 forsikrede ledige, altså arbejdsløse på dagpenge. 1548 på enten kontanthjælp eller uddannelsesydelse.

251 ledige flexjobbere.

I uge 18 i 2021 er der: 1383 forsikrede ledige. 1607 på enten kontanthjælp eller uddannelsesydelse.

287 ledige flexjobbere

Samlet set er det »kun« en stigning i alt på 213 personer, og tallet har være stabilt faldende de sidste mange uger. Bag dene lille stigning, gemmer der sig sandsynligvis en gruppe unge mennesker der, som mange normalt gør, valgte efter endt studentereksamen at holde et sabbatår, og for hvem det må have været ekstra svært at finde et job. De skal nok komme i gang igen, enten med job, læreplads eller studie efter sommerferien. Så mit bedste og forsigtige bud vil være, at vi efter sommeren ser tal, der samlet set er lavere end før corona-lockdown i marts 2020.

Men jeg og resten af udvalget og hele beskæftigelsesafdelingen vil stadig arbejde benhårdt på at udvikle og søge at få flere i beskæftigelse. Blandt andet er det for mig vigtigt, at vi stadig har enormt stor fokus på at udvikle det rummelige arbejdsmarked. Jeg oplever stadig flere og flere virksomheder, der gerne vil tage et socialt ansvar, men mangler hjælp og redskaber til at kunne føre det ud i praksis. Den hjælp skal vi kunne give som kommune. Der er en kæmpe menneskelig og ikke mindst økonomisk gevinst, hvis vi får flere borgere med udfordringer ind på arbejdsmarkedet frem for at placere dem på en varig offentlig ydelse.

Sluttelig vil jeg bare gerne ønske jer alle et skønt forår.

Indlæser debat...