Få børn skal nødpasses i Vildbjerg og Kibæk: Se hvor pasningen er samlet

Herning Kommune har valgt at samle nødpasningen tre steder i kommunen i 14 dage fra på mandag. Kun få forældre har dog takket ja til nødpasning

13. marts 2020, 11.44

Vildbjerg Skole er en af tre folkeskoler, der skal huse Herning Kommunes nødpasning fra på mandag og 14 dage frem. Foto: Pressefoto

VILDBJERG/KIBÆK Vildbjerg Skole, Kibæk Skole og Vestervangskolen i Herning skal i 14 dage fra på mandag huse elever fra hele kommunens folkeskoler med behov for nødpasning.

Tilsvarende skal kommunens vuggestue- og dagplejebørn nødpasses i institutionerne Himmelblå i Vildbjerg, Klatretræet i Kibæk og Østbyens Børnehus i Herning.

Ifølge Bibi Salskov, der er centerleder for dagtilbud i Herning Kommune, er placeringerne udvalgt ud fra forskellige kriterier:

- Det er primært geografi, der har været afgørende. Vi går efter at samle børn, så forældrene har kortest afstand. Derudover har vi også valgt skoler og daginstitutioner af en vis størrelse, som kan rumme et vist antal børn. Der skal være mulighed for, at man kan fordele børnene ud på de kvadratmeter, der er, så børnene ikke er for tætte, siger Bibi Salskov.

At Herning Kommune samler børnene få steder i kommunen, sker også af hensyn til personalet.

- Vi ønsker, at så få som muligt skal arbejde i de kommende 14 dage, og derfor har vi valgt ikke at holde åbent i hver enkelt institutioner. Vi vil dog bestræbe os på, at der følger kendt personale med til nødpasningsstedet fra de institutioner, der er børn fra, siger centerlederen.

Disse forældre kan få deres børn nødpasset

I Herning Kommune tilbydes der nødpasning af børn i alderen 0-9 år (til og med 3. klasse).

Nødpasning er kun for børn, hvor alle forældre har kritiske samfundsfunktioner, og der ikke i barnets netværk er andre pasningsmuligheder.

Disse samfundsfunktioner betragtes som kritiske:

Offentligt:

Sundhedssektor

Ældreplejesektor

Politiet

Kriminalforsorgen

Beredskab

Kødkontrol

Området for socialt udsatte

Privat:

Forsyningsvirksomhed

Fødevarerforsyning

Dagligvaremarkedet

Apotekervæsen

Energi

Vand

Affaldshåndtering

Telefon/it-infrastruktur

Den finansielle struktur

Kun pasning for mindre børn

Det er op til de enkelte kommuner at beslutte, hvem der skal have mulighed for at få nødpasning til deres barn. Herning Kommune meldte torsdag middag ud sammen med planen for pasning, at man kun er berettiget til nødpasning, hvis alle forældre varetager kritiske samfundsfunktioner.

Desuden er det kun børn i alderen 0-9 år - altså til og med 3. klasse - der etableres nødpasning for.

Regeringen holdt torsdag aften et ekstraordinært pressemøde om, hvilke tiltag der er nedsat på skoler, institutioner, uddannelser og for socialt udsatte for at begrænse coronasmitten. Opfordringen var at imødekomme behovet for forældre, der har job i det private og ikke er hjemsendt, og det har Herning Kommune lyttet til.

- Vi bestræber os på at hjælpe de forældre med pasning, som har et behov herfor. Det er derfor ikke entydigt i forhold til forældre, som varetager kritiske samfundsfunktioner, siger Bibi Salskov, der samtidig fortæller, at kommunen har været i dialog med alle forældre, der har udtrykt et pasningsbehov, uanset hvilke kriterier det er ud fra.

- Alle har udvist stor forståelse, og der er lavet individuelle aftaler med de forældre, der ikke har haft mulighed for at finde anden pasning. Ændre behovet sig skal man henvende sig til institutionslederen, understreger centerlederen for dagtilbud.

Meget få tilmeldte

Torsdagen har de enkelte institutionsledere og skoleledere brugt på at danne sig et overblik over, hvor stort det reelle behov for nødpasning er.

Det har vist sig at være minimalt. Ifølge chefen for Center for Børn og Læring, Preben Siggaard, er der i første omgang kun 3 børn, som skal passes på Vildbjerg Skole, 7 børn på Kibæk Skole og 19 børn på Vestervangsskolen.

I daginstitutionen Himmelblå skal 10 børn passes, i Klatretræet er det 6 børn, og i Østbyens Børnehus er 32 tilmeldt nødpasning.

For Rikke Grann, der er skoleleder på Vildbjerg Skole, har det ikke været nogen svær opgave.

- Det viste sig allerede torsdag morgen, at langt de fleste forældre holdt deres børn hjemme. Vi har været i dialog med forældrene på Vildbjerg Skole, og jeg har endnu ikke fået besked fra nogen forældre, der har behov for nødpasning, fortalte Rikke Grann, da Folkebladet talte med hende torsdag eftermiddag.

Det skyldes næppe, at der ikke er forældre på Vildbjerg Skole, der varetager såkaldte kritiske samfundsfunktioner, men ifølge Rikke Grann har de fleste fundet andre pasningsmuligheder.

- Folk står sammen som familier og hjælper hinanden med pasning. Det er et bevis på det samfundssind, som statsministeren efterspurgte på sit pressemøde, vurderer hun.

Positive forældre

Generelt oplever skolelederen på Vildbjerg Skole en overvældende opbakning og velvillighed fra forældrene.

- Det er fantastisk, at forældrene ser så positivt på at løse opgaven. De er velvillige og fleksible og vil gå enormt langt for ikke at sende deres egne og andres børn i nødpasning, fortæller Rikke Grann.

Samme positivitet opleves på Kibæk Skole, hvor skoleleder Jette Horsted ligeledes melder om meget få tilmeldte til nødpasning.

- Jeg har faktisk ikke oplevet en eneste sur mine. Til gengæld har jeg modtaget et hav af positive tilkendegivelser fra forældre, og der er en stemning af, at nu skal vi gøre noget sammen, siger hun.

Travlt med forberedelser

Jette Horsted og kollegerne på Kibæk Skole havde torsdag travlt med forberedelserne til nødpasningen, der begynder på mandag.

- Vi har ligget vandret og haft travlt med at lukke den normale skolegang ned på den bedst mulige måde. Nu tænker vi fremad og fokuserer på at få skabt den bedst mulige hverdag for de elever, der har behov for nødpasning. Det har jeg stor tillid til at vores dygtige personale kan gøre, siger Jette Horsted.

Præcis hvad elever i nødpasningstilbuddet skal foretage sig på skolerne, ligger ikke klart, hverken i Vildbjerg eller i Kibæk.

- Jeg kan kun sige, at det bliver pasning og ikke undervisning. Det er jo som udgangspunkt børn, vi ikke nødvendigvis kender i forvejen, så vi skal sørge for, at de er trygge og glade, siger Rikke Grann, skoleleder på Vildbjerg Skole.

Nødpasningsoversigt

Vildbjerg Skole

Elever fra følgende skoler skal den kommende tid bruge Vildbjerg Skole:

Aulum-Hodsager skole

Haderup skole

Kildebakkeskolen

Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen

Skalmejeskolen

Sunds-Ilskov skole

Timring skole

Vildbjerg skole

Vinding skole

Ørnhøj skole

Vestervangskolen

Elever herfra skal bruge Vestervangskolen:

Brændgårdskolen

Gullestrup skole

Herningsholmskolen

Lindbjergskolen

Lundgårdskolen

Tjørring skole

Vestervangskolen

Kibæk Skole

Elever herfra skal bruge Kibæk Skole:

Engbjergskolen

Højgårdskolen

Kibæk skole

Lind skole

Læringscenter syd

Sdr. Felding skole

Skarrild skole

Snejbjerg skole

Himmelblå, Vildbjerg

Børn herfra skal bruge Himmelblå:

Børnehuset Himmelblå

Børnehøjen

Børneliv

Eventyrhaven

Haderup Skole og Børnehus

Hvepsereden/Midgaarden

Kildebakken

Skalmejegården

Timring Læringscenter

Vinding Børnehus

Dagtilbudsdistrikt 2, 3, 4, 5 og 6

Klatretræet, Kibæk

Børn herfra skal bruge Klatretræet i Kibæk:

Børneoasen

Børneuniverset

Højgaard Børnehus

Kaldalen

Kernehuset-Engblommen

Klatretræet

Læringscenter Syd

Solsikken

Dagtilbudsdistrikt 10, 11, 12, 13 og 8

Østbyens Børnehus, Herning

Børn herfra skal bruge Østbyens Børnehus:

Børnehuset Brændgård

Børnehuset Molevitten

Børnehuset Solstrålen

Børnehuset Stjernen

Galaxen

Gullestrup Børnecenter

Spilophuset

Østbyens Børnehuse

Dagtilbudsdistrikt 1, 7 og 9

Børn i specialklasser og special-dagtilbud

Elever, der normalt går i specialklasser, skal tilgå Valdemarskolen og UngHerning (kun nuværende elever)

Børn i special-dagtilbud skal tilgå Østbyens Børnehuse og Hobitten, Bilbo-stuen