Klar til vokseværk: Boligområde i Vorgod-Barde godkendt

29. april 2021, 14.02

Vorgod Skole kan blive nabo til et nyt stort boligområde. Foto: Ole Skydt

VORGOD-BARDE Tvillingebyerne Vorgod og Barde skal vokse sammen med et nyt 19 hektar stort boligområde.

Et forslag til lokalplan for det nye boligområde har været i høring, og tirsdag sad Ringkøbing-Skjern Byråds udvalg for teknik og miljø med planen og resultatet af høringerne.

En enkelt grundejer har gjort indsigelse imod, at det nye boligområde skal have en ny ind- og udkørsel ved Vorgodvej nord for Vorgod-Barde Hallen, fordi det vil gøre trafikken på cykelstien usikker for skolebørnene.

Udvalgsformand John G. Christensen (S) oplyser, at den del af planen ikke bliver ændret. Kommunen lover at cyklister vil få en sikker passage over den nye indkørselsvej.

Ringkøbing-Skjern Forsyning har foreslået, at al regnvand fra området bliver sendt til et stort bassin og nedsives. Det ønske følges.

Endelig mener Ribe Stift, at det nye boligområde ikke vil skæmme Vorgod Kirke.

Ringkøbing-Skjern Kommune forventer at begynde byggemodningen af de første grunde i lokalplanens nordlige område ved Klematisvej i år.

Lokalplanen, som skal endelig godkendes af det samlede Ringkøbing-Skjern Byråd i næste måned, ventes at give plads for omkring 80 nye boliger i Vorgod-Barde.