En plage kommer sjældent alene

13. april 2021, 13.43

Knud Nielsen. Foto: Privatfoto

NATUR Mellem Herning og Aulum ligger Ovtrup Hede; 490 hektar fredet indlandshede omgivet af enge, overdrev, vandløb og nåletræsplantager, ejet af Aage V. Jensens Fond.

Området er levested for et anseligt antal krondyr. I området er der tidligere talt rudler på op imod 400-500 hundyr og kalve på hedearealet. Os, der bor i området, skønner antallet til at være mellem 800 og 900 dyr i alt.

Nogen vil sige, at det er en guds gave og andre en fandens plage. En sand plage er det imidlertid for områdets landmænd, som må indhegne deres marker for at få bare nogenlunde udbytte og økonomi i landbruget.

Reguleringen er klart mangelfuld, og derfor øges bestanden betydeligt. Det store antal dyr bliver presset længere og længere ud fra heden, dette for at søge føde med store ødelæggelser til følge for landmændene.

Jeg selv bor cirka 1,2 kilometer fra heden i luftlinje, men har jord mindre end 1 kilometer fra heden.

Og næsten dagligt får vi besøg af dyrene, alt fra ganske få stykker til over 500 krondyr, som har stået og esset lige uden for stuehuset på en afstand af cirka 75 meter.

Ingen tvivl om, at det er et storslået syn, men det er også en altødelæggende flok, som spiser alt på deres vej og fejer træerne i stykker, så det ikke bare er landbrugsarealerne, som lider, men også skove, træer, buske og private haver.

Og som om det ikke er nok, har Aage V. Jensens Fond (der ejer Ovtrup Hede) planer om at indhegne 90 hektar af heden og sætte kreaturer og heste til at afgræsse arealet. Resultatet er ikke til at tage fejl af! Krondyrene vil blive presset endnu længere ud og genere flere af områdets landmænd og beboere.

Til yderligere fakta består landmændenes indhegning af markerne for de flestes vedkommende af et fem rækker trådhegn, og selv et sådant professionelt hegn bliver tit sprængt og markerne invaderet af krondyrene. Ovtrup Hede har planer om at sætte almindeligt kreaturhegn op om de 90 hektar, der skal afgræsses af kreaturer og heste.

Lidt naiv må man gerne være, men dette er direkte ubegavet.

Krondyrene vil både springe over hegnet og ødelægge hegnet, og så har vi ikke kun krondyrene til at invadere markerne og vejene, men også kreaturer og heste.

Vi er mange omkringboende naboer til heden, som håber, at den søgte tilladelse hos Naturstyrelsen til indhegningen ikke bliver givet, så dette åbenlyse tosseeksperiment bliver skrinlagt. Et eksperiment, som i uheldigste fald vil være livsfarligt med vilde kreaturer og heste rendende rundt i området.

Jeg undres og må spørge mig selv om, hvornår bliver der lavet en lov, som giver naboer til områder med krondyr, ulve og bævere prioritet, så vi både kan leve ugeneret i vores hjem og få økonomisk kompensation for alle skaderne - og for landmændenes vedkommende manglende eller mindre indtægter?

Der bør være plads til alle inklusive en passende mængde af dyr, men der er ikke plads til naturfanatikere, som ikke kerer sig om andet end natur og åbenlyse tossede eksperimenter, som er direkte farlige for de omkringboende naboer.

Indlæser debat...