Den mærkelige sagsbehandling af byggeaffaldet i Rind Plantage

20. januar 2021, 10.14

Ernst B. Knudsen Foto: PR-foto

PLANTAGE-AFFALD 14. januar skriver Peter Nowack (SF) her i bladet: »Jo mere der bliver gravet i denne sag, jo tydeligere bliver det, at teknik- og miljøudvalget med Joan Hansen (V) i spidsen har svigtet«.

Som Peter Nowack, synes jeg også, at der har været en besynderlig sagsbehandling i denne sag, og denne sagsbehandling har flere tabere.

For mig at se, er problemet, at forvaltningen ikke er startet ved kilden, nemlig ved nedrivningen ved Fruehøjgaard.

Det er netop blevet beskrevet, hvordan DI Dansk Byggeri konstaterer alt det forkerte, nedrivningsfirmaet har gjort. Nedrivningsfirmaet har i henhold til reglerne oplyst, hvad der skulle ske med nedbrydningsmaterialerne, men det, de har oplyst, har de ikke gjort, og de har ikke kildesorteret materialerne på stedet i henhold til reglerne.

Alene af den grund skulle det usorterede affald jo ikke havne i skoven. Hvis man tillod det, ville det jo være konkurrenceforvridende overfor de firmaer, der holder sig til reglerne.

Derimod bruger kommunen §19 i miljøbeskyttelsesloven. Hensigten med miljøbeskyttelseslovens §19 er, at forurenet jord eller andre produkter, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke må nedgraves i eller oplægges på jorden uden tilladelse. På den måde stiller kommunen jo skovejeren i udsigt, at hvis bare man ikke finder tilstrækkeligt mange forurenende stoffer, så må det godt blive liggende.

Men så går borgmester Lars Krarup og det mægtige økonomi- og erhvervsudvalg ind i sagen og »redder« miljøet.

Her er man så mægtige, at man laver en helt ny lov for Herning, nu må §19 i miljøbeskyttelsesloven ikke anvendes i naturområder?

Det er lidt tankevækkende, da sortering af byggeaffald ellers er reguleret af affaldsbekendtgørelsen §50, og hvis man havde overholdt disse regler, ville der ikke være problemer på hverken skov- eller markveje.

Borgmesteren havde også været så storsindet, at invitere Peter Villadsen, Karlo Brondbjerg og Jørn Vedel Eriksen med til mødet i økonomi- og erhvervsudvalget, da der ikke sidder repræsentanter for disse partier i udvalget. Dog kunne der ikke blive plads til, at der også kunne komme en repræsentant med fra Borgerlisten. Begrundelsen skulle være, at vi ikke er med i budgetforliget, og når man ikke retter ind, så skal man heller ikke have lov at blive orienteret.

Så er der også dem, der vil påstå, at et gammelt vandrør eller ledning ikke forurener, men det er slet ikke sagen, for disse materialer hører jo ikke til i skoven. Man kører jo heller ikke murbrokker ud som kystsikring, da det vil se forfærdeligt ud.

Efter min bedste opfattelse burde kommunen, straks de opdager, at der ligger byggeaffald ude i skoven, der er kørt derud imod alle regler, have krævet det fjernet. Alt andet vil være at sige til andre entreprenører, at sådan kan i også bare gøre.

Det har man ikke gjort, og det bliver spændende at se, hvordan klageinstanserne nu vil se på det juridiske. Kommunen havde jo stillet aktørerne i udsigt, at hvis materialerne ikke er tilstrækkeligt giftige, så måtte de blive liggende.

Borgmesteren har også opfordret aktørerne til at vise samfundssind og få ryddet op, men det er jo ikke det samme som at sige, at de har handlet klart ulovligt.