Alle landets kirker låses: Konfirmationer er i fare

Det er ikke længere muligt at komme ind i landets kirker. Konfirmanderne skal forberedes på udskydelser

16. marts 2020, 17.31

Provst Carsten Hoffmann holder Skype-møde med biskop Henrik Stubkjær tirsdag formiddag. Foto: Tom Laursen

VILDBJERG-HERNING Alle landets kirker bliver nu lukket.

Det har biskopperne besluttet efter et møde mandag, skriver Viborg Stift på sin hjemmeside.

»Kirkerne er lukkede. Det vil sige, det er ikke muligt at holde kirkerne åbne for bøn eller lignende. Alle gudstjenester er aflyst. Begravelser finder sted under andre former. Dåb og vielse bør udskydes, hvis muligt, og dette aftales mellem præsten og de involverede. Hvis det gennemføres, skal antal deltagere begrænses til nærmeste pårørende og vidner«, står der på hjemmesiden.

Skype-møde tirsdag

I sidste uge blev gudstjenester aflyst, men nu går biskopperne et skridt videre og lukker kirkerne.

Biskoppernes beslutning er truffet så hurtigt, at provsterne ikke nåede at blive orienteret om det.

- Vi skal have et Skype-møde med biskoppen i Viborg Stift tirsdag klokken 9. Her vil han (biskop Henrik Stubkjær, red.) nok fortælle om de indskærpede regler, siger Carsten Hoffmann, der er provst for Herning Nordre Provsti.

Han fortæller, at biskoppernes bestemmelser bliver meldt direkte ud til menighedsrådene.

- Men vi plejer lige at blive orienteret først, så vi er forberedt på de spørgsmål, der kan dukke op, siger Carsten Hoffmann.

Det skete ikke mandag, da landets 10 biskopper meldte de nye, skærpede vejledninger ud til menighedsrådene. En provst er leddet mellem biskop og præster, men provst Carsten Hoffmann er også halvtidspræst, og han har selv konfirmander i år.

Nu skal han måske ikke holde konfirmation.

Alt kan blive udskudt

Biskopperne skriver i deres vejledning, at hvis der er konfirmationer inden påske, skal de udskydes. Og:

»Præster skal indstille forældre på, at samtlige konfirmationer kan blive udskudt. Situationen bliver fulgt tæt,« skriver Viborg Stift på sin hjemmeside.

I vejledningen fra biskopperne står blandt andet også, at nøddåb og nødvielser fortsat kan finde sted i private hjem. Når der bliver afholdt en bisættelse eller en begravelse fra kirken, skal antallet at deltagere være så begrænset som muligt. Det bliver op til provster og præster at skønne, hvor mange, det er.