I dag »afleveres« Troldhede Kirke

4. juni 2020, 17.50

Nu slippes Troldhede Kirke løs. Foto: Ole Skydt

TROLDHEDE I torsdags var der aflevering af renoverings-arbejdet på Troldhede Kirke. Formanden for menighedsrådet, Hans Christensen, modtog kirken fra håndværkerne efter den store renovering. Troldhede Kirke har i ugevis været pakket ind, fordi der har været en større renovering i gang.

Der er sket noget på mange felter. Dels er tårnets vestfacade fuget, dels er der kommet nyt skifertag på kirken.

Den godt to millioner kroner dyre renovering har også omfattet en pæn kobberinddækning. Selve taget er af skifer, men der bruges kobber til afslutning på hjørner og til inddækning.

Vejrhanen er også blevet renoveret og malerbehandlet.

- Og selvom kirken jo ikke bruger skorstenen mere, bliver den også renoveret. Den er bevaret på grund af kirkens og tagets arkitektur, har formanden tidligere forklaret.