Cykelstiprojekter fortsætter

10. oktober 2019, 10.44

Joan Hansen. Foto: Tom Laursen

CYKELSTI I Herning Kommune har vi igennem de sidste år arbejdet målrettet med nye cykelstier, nye belægninger og belysningsanlæg.

Ja, faktisk er vi i gang med at forbedre lysforholdene på cirka 20 kilometer sti rundt om i kommunen. Det gør vi for at skabe tryghed for de bløde trafikanter og for at højne trafiksikkerheden. Det skal være trygt at cykle til arbejde, skole og fritid.

Nye belægninger har også været i højsædet i 2019, og det er kommet Alhedestien i Herning, inklusiv sti til Nakskovvej til gode. Stien langs Herningvej mellem Skibbild og Nøvling er blevet opgraderet med ny asfaltbelægning på hele strækningen. Hjejlevejsstien i Sunds har fået asfalt, Munkgårdstien i Snejbjerg er fra ujævne belægnings sten blevet opgraderet til asfalt.

Cykelstien langs Vesterholmvej mellem Holing og Tjørring har fået belysning, og det rækker også ud over kørebanen. Endvidere er lysmasterne sat op på hele strækningen på cykelstien fra Herning til Gødstrup og fra Gødstrup til Skibbild-Nøvling. Stien vil føre dig ind over det nye hospitalsområde ved Gødstrup, men strømmen mangler, da vi endnu ikke har modtaget en godkendelse fra Banedanmark til at skyde elkabel under banen. Forventes udført primo december 2019.

I 2020 fortsætter vi den gode trend.Her får vi en ny asfalteret sti mellem Løvbakkevej og Naturcentret. Endvidere kommer der en ny sti langs boldbanerne mellem Skalmejevej og klubhuset i Sunds inklusiv belysning, samt en ny 100 meter cykelsti mellem Kildehøj og Kirkebyvej i Gjellerup inklusiv belysning.

I Snejbjerg kommer der ny asfaltbelægning på Bjergstien. Stien langs Trehøjevej mellem Herningvej og Pugdalvej får også ny asfaltbelægning, Birkebystien, Sdr. Felding (forbindelsen til efterskolen) får asfalt, Nordre Kirkegårdstien i Herning bliver opgraderet fra belægningssten til asfalt, og stien langs Ringkøbingvej / Snejbjerg hovedgade får ny asfaltbelægning.

Lys kommer der på Gjellerup- Lundstien, så man ikke skal cykle i mørke, og det gælder også stien mellem Ålholmvej og Tranekærvej og stien under Tranekærvej, Tjørring.

I det budgetforlig, som netop er indgået, er der også blevet plads til lys på cykelstien ved efterskolen i Sdr. Felding, og der vil ske en opgradering af stien (asfaltbelægning) fra Sandfeldparken til Klintebakken (Baunehøjstien) i Kibæk.

Vi har efterhånden snart ramt den mørke tid på året.

Tiden, hvor belysning af stier og tunneller får stor betydning for sikkerheden for cyklister og gående, og det prøver vi at gøre noget ved. Så er det at være ude i frisk luft, få sig bevæget med til at give flere sunde borgere, færre sygedage og højere livskvalitet, og det vel ikke så ringe endda.