Debatindlæg: Hernings økonomi i en ond spiral

27. august 2020, 11.59

Lone Nielsen, Borgerlisten. PR-foto

ØKONOMI Den seneste tid har jeg været vidne til borgeres tilkendegivelse af tilfredshed omkring Herning Kommunes udvikling de seneste 20 år.

Venstre og deres støttepartier roses for foretagsomhed og dygtighed.

Men hvor godt går det egentlig og er borgerne overhovedet klar over den økonomiske prioritering?

Vi i Borgerlisten går ind for en sund og kvalitetsfyldt nær kernevelfærd. Men samtidig vil vi arbejde for en god og stærk økonomi, der kan understøtte dette. Derfor er det også med bekymring, vi ser på, hvordan økonomien i Herning Kommune har udviklet sig.

Man skal huske på, at de seneste mange år har kommunen været forgyldt af de 1,1 milliarder kroner, der landede i kommunekassen efter salg af varmeværket. Derfor har det været muligt at lave en lang række investeringer. Pengene er nu brugt.

Samtidig med investering af milliarden, har man i samme periode mere end fordoblet den langfristede gæld fra 4800 kroner pr. indbygger i 2004 til 11.000 kroner pr. indbygger i 2019 (kilde: Social og indenrigsministeriets nøgletal).

Det betyder, at vi nu afdrager næsten 77 millioner kroner årligt, jf. den resultatopgørelse, vi nyligt har modtaget. Penge der går fra de skattekroner, som skulle finansiere vores folkeskoler, daginstitutioner, plejehjem, og så videre.

Det er korrekt, at vi har set en lang række tiltag de seneste 20 år, der vidner om en kommune i udvikling. Men den ros, Venstre modtager for det i dag, bør egentlig rettes mod de varmeforbrugere, der har betalt festen.

Herning Kommune står nu i den situation, at de skal udrede cirka 250 millioner kroner til at betale medarbejdernes indefrosne feriepenge. Hvis de penge skal tages fra de likvide midler, er der faktisk ikke rigtig mere tilbage. Fra at være en kommune i en gunstig økonomisk situation, står vi nu med lånehatten i hånden for at få økonomien til at løbe rundt, og hver gang vi låner, ryger endnu en bid af de skattekroner, der ellers kunne gå til kernevelfærd. Det er en ond spiral.

Det er virkelig tid til at ændre retning i Herning Kommune og jeg håber, at borgerne åbner deres øjne for, hvad der er ved at ske, før det er for sent. Venstre har godt nok lagt an til at udskifte forsangeren, men musikken vil fortsat være den samme. Det er tid til, at andre skal overtage roret.