Lukket mejeri går også i depot

Mejeriet i Ljørring standsede produktionen i 1974, men nu er der kommet ny produktion og nye tanker til

12. februar 2021, 12.10

Hovedbygningen på det nu tidligere Ljørring Andelsmejeri er fra 1938. Johnny Strøm købte det for et års tid siden. Foto: Tom Laursen

LJØRRING Den karakteristiske mejeri-skorsten er forlængst borte, men bygningens facon lader ingen tvivl om, at det netop er et tidligere mejeri, som Johnny Strøm har købt.

Han driver JS-Tech, som er et installationsfirma med særlig fokus på tavle- og styringsteknik.

Bortset fra bygningens form, er alle spor fra mejeritiden væk. Ifølge Lokal-Håndbogen, der bliver udgivet af Aulum Y’s Men’s Club, blev Ljørring Andelsmejeri stiftet i 1888, sådan som der også står på bygningen. 1938 - det andet årstal - henviser til den store udbygning, der skete for godt 80 år siden, og hvor den nuværende hovedbygning blev bygget.

Stor osteproduktion

Ljørring Andelsmejeri var kendt for sin store osteproduktion, og bag mejeriet blev der bygget et ostelager. Ved etableringen i 1888 var der 320 leverandører med i alt 2000 køer, 10 år senere var leverancerne på 1700 ton mælk årligt, og der blev produceret 60 ton smør. 20 år senere var den produktion næsten tredoblet.

Da de tre mejerier i Aulum, Hodsager og Ljørring stod for en sammenlægning, holdt mejerierne i både Aulum og Ljørring på, at de skulle fortsætte, men det blev Aulum, der vandt. Mejeriet i Ljørring blev lukket i 1974, mens nabomejeriet i Aulum havde produktion til 1985.

Nu har Johnny Strøm købt det.

- Jeg har tit kørt forbi og tænkt, at det var synd, at det bare stod og forfaldt, siger Johnny Strøm, som privat bor i Ørre.

Flere planer

Nu har han indrettet værksted og kontor i mejeriet, men han har mange andre planer klar for stedet.

- Der er snart færdigindrettet 12 depotrum, som folk kan leje, og der er også en lejlighed, et hus, og et par garager, jeg kan leje ud. På den måde hviler ejendommen økonomisk i sig selv, siger Johnny Strøm.

Det er ikke sikkert, at bygningen fortsætter med at have den nuværende, gule farve.

- Jeg overvejer at beklæde bygningen med beklædning i kunststof. Måske bliver den hvid, siger han.

Der er omkring 1000 kvadratmeter i mejeriet. Så meget skal Johnny Strøm ikke bruge til sin enmands-virksomhed, så noget af det bliver indrettet med depotrum. Foto: Tom Laursen