Læserbrev: Tåbelig ide med udsatte i Kirsebærhaven

19. maj 2020, 10.53

Foto: Tom Laursen

UDSATTE Efter min opfattelse er den en tåbelig idé at etablere opholdssted for socialt udsatte på et så lille areal som »Kirsebærhaven« er (området på hjørnet af Fredensgade og Dalgas Allé). Et lille men meget vigtigt naturområde, der ikke findes magen til i Herning centrum. Et åndehul mange benytter hver dag. Der vil intet blive tilbage som naturområde såfremt byplanudvalget gennemfører sine planer.

Byplanudvalgets argumentationer er fuldstændig ude af proportioner. Der skal placeres bygninger til opholdsrum, toiletter, ligesom der skal være tilstrækkelig udenomsplads, man kan bevæge sig på. Uanset hvordan man placerer bygninger med videre, vil der ikke være noget tilbage af betydning til det oprindelige formål, Kirsebærhaven har og dermed er dens funktion nulstillet.

Læs også:
Hovedløs »høne« kastet rundt: Nu skal Hernings udsatte have samlingssted i lille by-park
+Abonnement

Et meget meget smukt grønt område midt i Herning har byplanudvalget hermed ødelagt. Der har ikke været givet udtryk for årsagen til, at man ikke længere mener, Markedspladsen er potentiel. Der er stadig mulighed for at fastholde denne placering. Som jeg ser det, er den mest hensigtsmæssige placering på denne østlige del af Markedspladsen, så langt mod øst som forsvarligt. Her er tilstrækkeligt med plads. Desuden er man ret tæt på de faciliteter, de socialt udsatte i forvejen bruger.

Her ødelægger man ikke smukt grønt område, men kan tilpasse de behov, der er nødvendige. Vi skal alle være her. Der skal tages hensyn til hinanden. Der skal planlægges med stor omhu, så man får truffet de bedste beslutninger til størst mulig gavn for helheden. Derfor appellerer jeg så stærkt, som jeg kan til byplanudvalget: Tag omtalte forslag af bordet og gå tilbage til det oprindelige forslag. På den østlige del af Markedspladsen. De relative få p-pladser, der eventuelt skal inddrages til formålet, har ikke den store betydning - vil næppe være mærkbar. Og slet ikke når Gødstrup Hospital begynder at åbne, da vil adskillge af de der i dag parkerer på Markedspladsen, som arbejder på Herning Hospital flytte med til Gødstrup, og det vil frigøre p-pladser.

Læs mere:
Frygter utryghed: Naboer chokerede over Herning Kommunes placering af udsattested
+Abonnement
Læs også:
Tragikomisk og svineri: Rygcenter bliver nabo til udsattested - frygter for fremtiden
+Abonnement