Thulesens løftebrud

2. december 2019, 12.30

LØFTEBRUD Kristian Thulesen Dahl harcelerer i et læserindlæg over, at der nu er gået 300 dage siden, at Socialdemokratiet foreslog, at Arne skulle kunne komme på en tidlig folkepension. Men det er for ingenting at regne for alle dem, der er blevet ramt af Dansk Folkepartis hidtil største løftebrud om ikke at forringe efterlønnen. Det er faktisk otte et halv år, cirka 5490 dage, siden Dansk Folkeparti aftalte at forringe efterlønnen, så den de facto blev afskaffet samtidig med, at man fremrykkede den højere pensionsalder.

Helt nøjagtig var det fredag 13. maj 2011.

Jeg husker det så tydeligt, fordi radioavisen den eftermiddag kunne meddele, at nu havde Claus Hjort Frederiksen, Pia Kjærsgaard, Margrete Vestager og Brian Mikkelsen besluttet sig for at aflive efterlønsordningen.

Vi vidste også, at det ville blive et valggrundlag. Desværre var der flertal, både fordi Dansk Folkeparti og radikale ønskede fortsat at ødelægge folks muligheder for at trække sig tidligt tilbage, hvis man havde haft et langt og hårdt arbejdsliv.

Vi kunne have været meget foruden, hvis DF’erne havde overholdt den aftale, som de selv havde været med til at indgå, nemlig velfærdsaftalen fra 2006.

Her var forudsætningen for at hæve pensionsalderen i takt med den stigende levealder, at der skulle være en efterlønsordning, og de halmstrå, som Dansk Folkeparti klyngede sig til, var en ret om seniorførtidspension - men det var jo bare en ret til at få hurtigt afslag inden for seks måneder.

De blå partier og De Radikale har siden med forskellig styrke fremsat ønske om at hæve pensionsalderen yderligere for at finansiere topskattelettelser til de rigeste.

Det var først her i januar måned, da Socialdemokratiet annoncerede, at vi nu skulle finde en ordning, der kunne træde i stedet for efterlønnen, og det blev til et forslag om en ret til at gå tidligere på folkepension. Men så skal jeg da lige love for, at de blå partier kom på banen, og nu skulle der laves noget, der hed en seniorpension. Men det løste jo ikke det problem, at folk kan være nedslidte og derfor frit kan vælge, om man kan træde tilbage fra arbejdsmarkedet.

De blå partier regner kun med, at det er 130 personer om året, som kan gå direkte fra arbejdet til en seniorpension. De andre, der eventuelt kan få seniorpension, bliver bare flyttet fra andre ydelser, så derfor skylder Dansk Folkeparti stadig svar på, om de vil være med til at finde en ordning for Arne. Det er jo Dansk Folkepartis skyld, at vi er nødt til at finde på et nyt system i stedet for den velfungerende efterlønsordning.