Fem nye bydele udgør Brande Syd

Begrebet »naturbydel« tages meget seriøst i den omfattende plan for nye boligområder i Brande, som fordeler sig over fem store etaper - samt et par bonusområder

14. august 2019, 09.51

Der er nu taget hul på udvidelsen af Brande, som over de næste årtier vil finde sted i den sydlige del af byen. Der er udtænkt en grundig sammenhæng mellem natur og boliger. Dronefotoet viser Delområde A med tilnavnet »Skoven«, hvori den første klynge med 13 grunde - som ligger i forlængelse af boligerne på Ny Sandfeldvej - snart er klar til salg. Striben af buske midt på udstykningen skjuler en afvandingskanal, som bliver slynget gennem det grønne fællesområde midt i boligklyngen. Rideklubben får lov til at beholde sine græsfolde midt i billedet, mens kornmarkerne til højre bliver dækket med træer og andre boligklynger. Foto: Tom Laursen

BRANDE Den fremtidige udvidelse af Brande består af fem kvarterer med hver sine særlige boligtyper og naturkarakter: »Skoven«, »Heden«, »Bakken«, »Slugten« og »Enkehøj«.

Strukturplanen for Brande Syd rækker mange år ud i fremtiden, og samlet er der i planen lagt op til 800 boliger, når hele området er f...