109 år i kulturens og folkeoplysningens tjeneste

Med lukningen af Højskoleforeningens Ungdomsforening mistede Herning en af 1900-tallets mest betydende kulturelle foreninger

29. august 2020, 09.35

Hvert år fejrede HUFH sin stiftelse ved en stor fest. Billedet er fra 1915, og det er formentlig konfirmander, der sidder ved det første bord. Ved HUFH’s nedlæggelse forleden var der flere medlemmer, der kunne oplyse, at de havde fået et medlemskort til foreningen i konfirmationsgave. Foto: Lokalhistorisk Arkiv Herning

Om Danmark er det sagt, at det er foreningernes land. Er tre mennesker fælles om en interesse, opstår der straks en forening.

Det udsagn udfordrede avisen JydskeVestkysten for en halv snes år siden, da den i Kliplev stødte på Fergusonklubben med kun to medlemmer. Så måske er den nedre grænse fo...