Urimelig behandling af Hernings unge

Udgivet:05. maj 2022, 11.45

Læsetid:3 minutter

Kenneth Mikkelsen og Dorte West. Foto: PR-foto

Af Dorte West og Kenneth Mikkelsen. henholdsvis borgmester i Herning Kommune og folketingsmedlem begge for Venstre

9 måneder siden

UDDANNELSE I modsætning til tidligere må Herning Gymnasium ikke længere oprette 13 klasser. Fra næste skoleår betyder det, at 35 ansøgere fra Herning Kommune har fået afslag på at blive optaget på kommunes almene gymnasium. Flere af dem har fået en gymnasieplads i nabokommunerne, som de ikke har nogen tilknytning til. Det er ikke rimeligt over for de unge.

Årets fordeling af gymnasieelever er både en syngende lussing til byerne uden for Herning by og til forventningsfulde unge fra kommunen. Konsekvensen er, at flere unge kommer til at vælge en anden studieretning for at blive i hjemkommunen, mens andre kan se frem til daglige busture for at komme frem til gymnasiet i nabokommunerne. Fælles for begge er, at kommende gymnasieelever risikerer at starte på en ungdomsuddannelse med lav motivation, fordi deres helt rimelige ønske om en gymnasieplads i hjemkommunen er bristet.

I elevfordelingen ligger der et ønske om at flytte elever til de små gymnasier. Og selvfølgelig skal vi hjælpe de mindre gymnasier. Men rigide skrivebordsberegninger, uden øje for de unges ønsker og behov, er ikke løsningen. Helt ulogisk bliver det samtidig, når 10 elever fra det store gymnasium i Herning bliver flyttet til et andet stort gymnasium i Holstebro. Det hænger ikke sammen.

Set med Venstre-briller er det helt naturligt, at lokale unge fra eksempelvis Vildbjerg og Aulum bliver optaget på gymnasiet i Herning. I kraft af deres bopæl og placeringen af deres fritidsaktiviteter har de en naturlig tilknytning til Herning Gymnasium, som de i øvrigt kender fra brobygningsforløb. Når vi samtidig ønsker at gøre det attraktivt at bo uden for postnummer 7400, sender det et meget uheldigt signal, at unge straffes, netop fordi de bor i Sdr. Felding, Kibæk eller andre af kommunes byer.

I Venstre mener vi, at trivsel er hovednøglen til en god uddannelse. Trivsel kommer ikke af at sende de unge langt væk fra deres venner, fritidsaktiviteter, fritidsjob og vante omgivelser.

Herning Gymnasium oprettede sidste skoleår 12 klasser på grund af et usædvanligt lavt ansøgertal, hvilket skyldes at flere unge end sædvanligt valgte at tage 10. klasse eller et år på efterskole. Måske spillede situationen omkring corona også ind.

Herning Gymnasium har over en 5-årig periode i gennemsnit haft 13 klasser. Alligevel er det de 12 klasser fra sidste år, der sætter niveauet for fordelingsudvalgets beslutning. Fordelingsudvalget har på et tidligere møde besluttet at tage højde for væsentlige ændringer i søgetallet. Hvis en stigning i ansøgningstallet fra 326 til 403 elever ikke er en væsentlig ændring, som burde have givet Herning Gymnasium lov til at oprette de 13 klasser, så er det svært at se, hvornår der så er tale om en væsentlig ændring.

Vi opfordrer på det kraftigste til at fordelingsudvalget kigger på fordelingen igen og giver tilladelse til igen at oprette 13 klasser på Herning Gymnasium.

Lad os skifte regnearket ud og lytte til de unges ønsker og behov!