DET ER DIT VALG - KV21

Møllegårdssøen er ved at forvandle sig til en højmose

19. oktober 2021, 13.12

Poul Bech. Foto: Privatfoto

MØLLEGÅRDSSØEN Kære kandidater til byrådsvalget i Herning Kommune 16. november: Nu nærmer vi os tiden, hvor I håber at blive valgt, for det er vel derfor, I stiller op.

Der er mange overordnede spørgsmål, som I bliver bedt om at tage stilling til, men ude hos vi borgere, er der mange lokale sager, som måske opfattes af jer som uinteressante og bagatelagtige, men her tror jeg, at det vil øge tilliden til jer folkevalgte, hvis I interesserer jer for, hvad der rører sig i lokalsamfundene, og ikke kun kommer på banen, når der skal være valg.

I Møllegården i Kibæk har vi et tilbagevendende problem:

H.C.Andersen skrev i sangen Jylland mellem tvende have: »Skynd dig kom om føje år, heden som en kornmark står«, og heri fik han jo ret.

Hvis han havde levet i dag og på sin rejse var kommet forbi Møllegårdssøen i Kibæk, ville han utvivlsomt have skrevet: »Skynd dig kom om føje år, søen som en mose står«.

Det skyldes, at søen efterhånden igen er fyldt og dækket af plantevækst, så der ikke ses et naturligt vandspejl.

Søen er menneskeskabt, og var i følge de beboere, som har historien med sig, etableret som branddam, hvorfor der ikke blev etableret brandhaner i området.

Gennem årene har der været diskussion om, hvem der stod som ejer af søen og dens omgivelser, men nu er det endelig afklaret, at søen ejes af Herning Kommune, som derfor også har vedligeholdelsespligten.

Og her er det så at min undren opstår.

Har Herning Kommunes biologer fundet en meget sjælden padde eller et insekt som ikke må forstyrres, eller er de planter, som efterhånden dækker hele søen, så sjældne, at søen ikke må renses op?

Som tilstanden er nu, får de få ællinger, som forsøger at leve på stedet, aldrig lært at svømme, for de bliver uhjælpeligt fanget af plantevæksten og derfor ædt af krager.

Som søens tilstand har været gennem de senere år, er det måske bedst at fylde søen op, da den absolut ikke har noget rekreativt formål i sin nuværende tilstand, men mere er til irritation og gene for områdets beboere.

Men måske har Herning Kommune uden mit og flere andres vidende ladet søen omfatte af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3, så der ikke må foretages ændringer i søens tilstand?

Så ville H.C. Andersen jo have fået ret, hvis han ellers var kommet forbi, for så ender søen som en mose.

Men hvem administrerer samme paragraf 3? Hvem kan give dispensation til oprensning af søen? Det kan Herning Kommune. Så det er vel mest et spørgsmål om viljen til, at søen igen kan blive en sø og ikke en stinkende begroet kommende højmose.

Så kan du jo som kommende byrådspolitiker undlade at forholde dig til ovenstående og henvise til tidligere politiske beslutninger, begrundet med, at det er så lille en sag, så den vil jeg ikke beskæftige mig med? Det er det ikke for os, der bor i området.

Så mit generelle spørgsmål er, hvordan vil du som kommende byrådspolitiker sikre, at du ikke overgiver sagerne til administrationen, der henviser til en eller anden paragraf, som kommunen selv har indflydelse på, men ser henvendelser som et problem, der optager os borgere og handler ud fra, hvad du som politiker selv har indflydelse på med skyldig hensyn til gældende lovgivning ?

Og lad os så ikke få et »lirum larum katten gør æg«-svar.

Indlæser debat