Statsministerens grundlovs-problem

8. juni 2021, 13.18

Erling Askjær. Foto: Flemming Hansen

SKAT Så har vi igen haft en grundlovsdag, og jeg er af den ældre type, der nødvendigvis skal høre, hvad vore politikere siger i den anledning. Det generer mig, når jeg hører, hvad vor nuværende statsminister har at sige om, hvilke fordele vi har ved at have Danmark Riges Grundlov, når jeg ved, at hun ikke selv ved, hvad der står i Grundloven. Hun har i hvert fald på beråbt sig, at hun ikke vidste, at det var ulovligt at påbyde hele minkerhvervet nedlagt, da hun gjorde dette. Enhver kan tillade sig at læse § 73 i Danmarks Riges Grundlov. Heraf fremgår det tydeligt og letforståeligt, at det var pivende ulovligt at påbyde nedslagtning af alle mink i Danmark og nedlægge et helt erhverv.

Mette Frederiksen har tidligere været justitsminister i vort land og for at blive folketingsmedlem, har hun underskrevet, at hun har læst og vil overholde Grundloven. Statsministerens lovovertrædelse koster Statskassen, altså alle skatteydere, mindst 20 milliarder kroner.

Morten Messerschmidt har fået frataget sin immunitet som folketingsmedlem på grund af en sag om misbrug af offentlige midler, omkring 100.000 kroner. Dette vil jeg ikke forsvare, men så må jeg blot bemærke, at så er der langt større årsag til at fratage Mette Frederiksen hendes immunitet som folketingsmedlem. Når jeg på TV ser og hører Mette Frederiksen holde tale i anledning af Poul Schlüters bortgang, generer det mig, at det er en statsminister med, hvad jeg ser som en voldsom lovovertrædelse i bagagen, der skal sige pæne ord om Poul Schlüter. Hvis Schlüter kunne høre, Mette Frederiksens ord, ville han uvægerligt have tænkt på hendes store lovovertrædelse.

Som tidligere medlem af Folketinget påhører jeg altid de store debatter i Folketinget herunder også afslutningsdebatten for nyligt. Når jeg på TV ser Mette Frederiksen i Folketingssalen, tænker jeg hele tiden på, hvad der sker, når den såkaldte granskningskommission er færdigt med sit arbejde med at klarlægge Frederiksens lovovertrædelse. Til den tid vil det efter min overbevisning være slut med Mette Frederiksens optræden som statsminister.

Jeg var tæt på, da Folketinget i sin tid gav lov til, at Mogens Glistrup kom i fængsel. Efter min opfattelse er Mette Frederiksens lovovertrædelse langt større, end det Glistrup blev fængslet for. Jeg kan ikke forestille mig, at Mette Frederiksens lovovertrædelse bliver fejet ind under gulvtæppet.

Som folketingsmedlem lærte jeg personligt Poul Schlüter at kende. De mange smukke ord, der er sagt om ham ved hans bortgang, er jeg 100 procent enig i. Jeg var medlem af Folketingets finansudvalg dengang den socialdemokratiske finansminister Knud Heinesen udtalte, at Danmark var på vej ud over den økonomiske afgrund. Dette slap vi for, på grund af Poul Schlüters dygtighed .

Den store misforståelse, det ikke alle forstår, er, at skattelettelser gør vort land rigere. Men klart, at jo mindre statsafgift (indkomstskat) der er på dansk arbejdskraft, jo mere sælges der af dette, jo mere produceres der, og jo mere kan der også blive til eksport.

Statsafgift på baconproduktion til eksport hæmmer indtægtsgivende eksport af grisekød.

Når jeg er kraftig tilhænger af Nye Borgerlige er dette ikke mindst på grund af partiets programpunkt om at gøre Danmark rigere via lavere skat på arbejde. Statens indtægter skal komme fra forbrugsafgifter og i langt mindre grad fra afgift på arbejdskraft til vareproduktion.

Indlæser debat...