DET ER DIT VALG - KV21

Samarbejde mellem region og kommune

20. oktober 2021, 11.40

Birthe Sørensen. Foto: PR-foto

SUNDHEDSVÆSEN Hvis du bliver syg, skal Regionen og kommunen arbejde sammen om at tilbyde dig den bedste behandling, så du kan blive rask. Jeg mener, at det er vigtig med et stærkt samarbejde om, at løse opgaverne i forbindelse med sygdom.

Som kandidat til Region Midt og Ikast-Brande Byråd ønsker jeg, at se tingene i en helhed - for både borgeren og den samlede økonomi. Jeg mener, at ingen skal opholde sig på sygehuset længere end højst nødvendig, derfor skal kommunen have tilbud til alle, der har behov for pleje og omsorg, når de udskrives fra sygehuset.

For mig er det vigtig, at vi i kommunen har det antal aflastningspladser, der er behov for, og ingen eller kort ventetid til en plejebolig.

Inden for psykiatrien skal vi i kommunen i samarbejde med sygehuset stå klar med et tilbud efter udskrivelse, så borgeren ikke udskrives til egen bolig uden hjælp, som kan resultere i for mange genindlæggelser, som ikke er optimale for den enkelte borger.

Behandling af et sygdomsforløb foregår i dag ikke kun på sygehuset. Det er på sygehuset, at selve operationen eller behandlingen foregår, men efterfølgende er det kommunen der står for genoptræning, pleje og en blid overgang til hverdagen. Derfor må region og kommune til stadighed have en god dialog og et godt samarbejde, for at løse fælles opgaver.

For mig er det vigtigt, at ingen borgere falder ned mellem to stole. Derfor skal der være en rød tråd i samarbejdet imellem sygehuset og kommunen. For mig kræver et godt forløb for borgerne, at vores dygtige og kompetente medarbejdere tilbydes efter/videreuddannelse , hvis de har behov for det. Det vil jeg have fokus på både i regionen og kommunen. For mig er det vigtig, at de politiske og økonomiske prioriteringer går hånd i hånd med, hvad der er bedst for borgeren.

Indlæser debat