Selvfølgelig skal Mette Frederiksen for en rigsret - det handler om retsstaten

Udgivet:28. juni 2022, 13.07

Læsetid:4 minutter

Finne Edtwodth. Foto: PR-foto

Af Finne Edtwodth. Viborgvej 101 1. Herning

1 år siden

STRAF På torsdag udkommer Minkkommissionen med sin undersøgelse af en af danmarkshistoriens største politiske skandaler, nemlig Mette Frederiksen og regeringens ulovlige nedslagtning af et helt erhverv, minkavlerne.

Lad mig starte med at slå fast: Der er begået grundlovsbrud. Regeringen har flere gange selv indrømmet, at den ikke havde lovhjemmel til nedslagtningen. Desuden har flere juraprofessorer været ude med en klar vurdering af grundlovsbrud.

Vi har altså haft en socialdemokratisk regering siddende i to år, selv om den fuldt ud dokumenteret har begået grundlovsbrud. Det er en demokratisk skandale, som støttepartierne Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre står fader til.

Men hvorfor er regeringen med Mette Fredriksen i spidsen så ikke gået af, ikke blevet sendt for en rigsret allerede?

En af årsagerne er, at Mette Frederiksen, Socialdemokratiet og hendes mange støtter, påstår, at hun ikke var informeret om den manglende lovhjemmel. Men det er ikke korrekt. Og det er heller ikke en undskyldning, der holder i (Rigs)retten.

For som det er kommet frem under Minkkommissionens afhøringer, så fik statsministeren og de andre ministre udleveret et notat om manglende lovhjemmel, før regeringsmødet 3. november 2020, hvor beslutningen om nedslagtningen af alle mink blev truffet.

Statsministeren og de andre ministre, der sad med i mødet, bruger som undskyldning, at de på grund af travlhed aldrig fik læst notatet. Men får man udleveret et notat, så er man altså også informeret. Længere er den ikke. Man kan ikke bruge som undskyldning, at man ikke har passet sit arbejde, ikke læst sit hjemmearbejde. Ministeransvarlighedsloven paragraf 5 siger det meget klart:

»En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.«

Ved ikke at læse de notater, som embedsmændene har udstyret dem med, så har statsminister Mette Frederiksen og hendes ministre, udvist grov uagtsomhed, overtrådt ministeransvarlighedsloven og skal dermed straffes.

Statsministeren har også flere gange forsøgt at smide ansvaret over på hendes ministre (sikke en chef), men den undskyldning kan også hurtig ryddes af bordet.

For det første var det som nævnt Mette Frederiksen der sad i spidsen for det møde, hvor beslutningen om mink blev taget. Og som det kom frem under minkkommissionen, så var det rent faktisk statsministeren, der tog den endelige beslutning på mødet.

For det andet så kan Mette Frederiksen ikke fraskrive sig ansvaret for hendes egen regerings beslutninger. Også her er ministeransvarlighedsloven fuldstændig klar. For i paragraf 4 står der følgende: »Ansvar for en af kongen underskrevet beslutning påhviler såvel enhver minister, der har medunderskrevet, som ministre, der på anden måde har medvirket til beslutningens tilblivelse.«

Så selv om statsministeren og hendes partisoldater påstår noget andet, så var det altså Mette Frederiksen, der tog beslutningen, der sad med det endelige ansvar. Og tager man som minister beslutningen om et lovbrud, så skal man straffes ifølge ministeransvarlighedsloven.

Det var desuden også Mette Frederiksen, der stod frem på et pressemøde og meddelte, at alle mink skulle slagtes. I forbindelse med Inger Støjbergs rigsretssag kom det som noget nyt frem, at en pressemeddelelse skal ses som en instruks. Og pressemødet var grundlaget for, at minknedslagtningen blev sat i gang uden at have loven på plads.

Mette Frederiksen er en statsminister, der er berygtet for at samle beslutninger og magten hos hende selv. Hun har endda selv udtalt, at hun ønsker magten centraliceret. Så kan hun ikke bagefter komme rendende og fraskrive sig ansvar.

Mette Frederiksen, hendes ministre og de socialdemokratiske partisoldater har alle påstået, at man begik lovbrud blandt andet på grund af faren for folkesundheden i forbindelse med covid-19.

Regeringen kan ikke undskylde lovbrud med, at det er sket for at redde menneskeliv. Skulle det være tilfældet, så skulle regeringen have påkaldt sig nødret, og det gjorde regeringen ikke.

Ja, Mette Frederiksen har endda været ude at meddele, at hun vil gøre det igen. Tyg lige på den. Vi har en statsminister, der ikke er bleg for at begå grundlovsbrud. Som er stolt af det.

Men som den nuværende skatteminister Jeppe Bruus, daværende politiske ordfører for Socialdemokratiet, gav udtryk for under debatten i Folketinget i forbindelse med vedtagelsen af rigsretten mod Inger Støjberg, så skal det altså foregå på »en lovlig måde,« selv om man har de bedste intentioner.

Når minkkommissionen på torsdag kommer med sin endelige rapport, så er det ikke den endelige afgørelse. For som det skete i forbindelse med Instrukskommissionen i Støjberg-sagen, så skal uafhængige advokater først gennemgå Minkkommissionens rapport for at vurdere, om det er grundlag for en rigsretssag mod statsminister Mette Frederiksen.

Men den advokatundersøgelse afhænger af, om regeringens støttepartier vil stemme for. Og baseret på støttepartiernes ageren som de rene skødehunde for Mette Frederiksen, så kan man desværre være bange for, at undersøgelsen ikke bliver til noget, at demokratiet og retsstaten bliver svigtet.

Både Pia Olsen Dyhr og Sofie Carsten Nielsen har allerede været ude med en ønskeliste til Mette Frederiksen, hvis de skal redde hende fra rigsretten: ministerbiler.

Noget tyder desværre på, at minkavlerne og deres familier igen bliver svigtet og hånet af statsminister Mette Frederiksen, Mai Villadsen, Pia Olsen Dyhr og Sofie Carsten Nielsen.