Museum Midtjylland har haft rekordmange besøgende

Mere end 30.000 besøgende på Museum Midtjylland i 2022 - det er første gang siden 1987

Udgivet:27. januar 2023, 11.54

Læsetid:2 minutter

De er »helt vildt stolte over det flotte besøgstal for 2022« på Museum Midtjylland. Foto: Pr-foto

8 måneder siden

HERNING På Museum Midtjylland har besøgstallet i 2022 slået rekord.

Der har været lige over 30.000 besøgende i alt på museerne, til åbne udgravninger, byvandringer og på undervisningsforløb. Museet skal 35 år tilbage for at finde et større besøgstal. Museum Midtjylland har nemlig kun én gang tidligere haft over 30.000 gæster, og det var i 1987.

- Vi er helt vildt stolte over det flotte besøgstal for 2022. Det viser, at vores strategiske satsninger på undervisning, på rullende museum og på flere samarbejder mellem erhverv og kultur, er den rigtige vej at gå. Vi glæder os til at arbejde videre med det i 2023, og forhåbentlig nå ud til endnu flere, siger museumsdirektør Kristine Holm-Jensen i en pressemeddelelse.

Det flotte besøgstal er effekten af en række af museets nye tiltag, og det lover godt for fremtiden. Men besøgstallet bekræfter også en generel tendens på landsplan, hvor mange museer melder om, at man nu har overvundet de hårde år under corona, hvor museerne holdt lukket i lange perioder, og besøgstallet som følge deraf raslede ned.

Op til corona-nedlukningen havde Museum Midtjylland da også over en årrække frem til 2019 et støt stigende besøgstal, og museet ser nu ud til at være tilbage på sporet.

Undervisningsforløb hitter

Især museets undervisningstjeneste har slået tidligere års besøgstal.

Mange flere børn, unge og voksne besøgte museet sidste år i forbindelse med undervisningsforløb. Det er en følge af, at Herning Kommune i 2021 bevilgede midler til et to-årigt testforløb, hvor museet har haft mulighed for at etablere en undervisningstjeneste. Skolerne har taget rigtig godt imod de nye tilbud og tilbagemeldingerne på forløbene er positive.

Museet arbejder nu på at få gjort det til en permanent ordning i Herning Kommune, mens midlerne i Ikast-Brande Kommune i 2023 bliver omprioriteret, så museet også her kan henvende sig til skolerne.

Nye samarbejder

Men også nye samarbejder - som de nye events på Herningsholm Museum i samarbejde med Trine Jepsen A/S - har trukket mange gæster til.

Det er et led i museets satsning på, sammen med private aktører, at åbne kulturhistorien op for nye målgrupper. Det har midtjyderne taget til sig og i stor stil benyttet tilbuddet om påske- og juleudstillinger. Mere samarbejde med andre aktører ligger også i tråd med den midtjyske tradition for erhvervskultursamarbejder, hvor flere går sammen om at skabe mere.

Museet oplever også at der er god tilslutning til de arrangementer, som ligger ude i landskabet.

I det forgangne år har museet til en enkelt eftermiddag haft tæt på 250 mennesker forbi en enkelt åben udgravning. Her gav arkæologer et fascinerende indblik i en udgravning fra jernalderen.

Det viser, at midtjyderne tager rigtig godt imod museet, når museet ruller ud i landskabet, og åbner op for de kulturhistoriske fortællinger, som vi alle sammen har lige uden for hoveddøren.

Museet vedtog i 2022 en strategiplan, hvor netop et rullende museum udgør en hjørnesten. Besøgstallene fra 2022 indikerer, at det er en rigtig vej at gå.