Ny uddannelse vil udhule Vestjylland for lærere

16. januar 2021, 10.23

Hvis der bliver placeret en privat læreruddannelse i Herning, som et folketingsflertal ønsker, vil en eller flere af de tre eksisterende læreruddannelser i Skive, Nørre Nissum og Holstebro med stor sikkerhed blive lukket på grund af for få studerende, lyder meldingen i dette debatindlæg fra VIA University College. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix

LÆRERUDDANNELSE Der tegner sig et flertal i Folketinget for en ny privat læreruddannelse med et kristent grundlag og efter planen placeret i Herning.

Forslagsstillerne beskriver den nye læreruddannelse som et supplement til den eksisterende læreruddannelse. Men faktum er, at endnu en læreruddannelse placeret i Vestjylland vil betyde lukning af en eller flere af de tre eksisterende læreruddannelser i Skive, Nørre Nissum og Holstebro.

Det kan vi sige med meget stor sikkerhed, da vi fra vores bestyrelsesarbejde i VIA University College, hvor læreruddannelserne i Region Midtjylland er samlet, hvert år kan følge de i forvejen lave optagstal for de tre uddannelsessteder og kan sammenholde disse med den demografiske udvikling i de kommende år med faldende ungdomsårgange og en øget søgning mod de større byer.

I 2020 kunne VIA optage 1093 lærerstuderende, men stod tilbage med 308 ledige studiepladser. Kun i Aarhus blev alle studiepladser på læreruddannelsen besat. Det er med andre ord ikke studiepladser, der mangler på læreruddannelsen - det er studerende.

Læg hertil, at læreruddannelserne i det vestjyske primært henter sine studerende fra lokalområdet, og man må forvente, at det trods postulat om det modsatte også vil komme til at gælde for den private læreruddannelse.

Konsekvensen efter etablering af en privat læreruddannelse vil være, at det er de samme unge, der vil skulle fordeles mellem fire uddannelsessteder i stedet for tre. I stedet for at tilføre flere lærere vil en privat læreruddannelse i Herning tværtimod udhule Vestjylland.

I værste fald vil hverken VIA’s tre nuværende uddannelser eller en ny privat læreruddannelse kunne overleve, og så står man i Vestjylland helt uden forsyning af uddannede og kvalificerede lærere. Er det virkelig det, politikerne ønsker, samtidig med at man taler om uddannelser til hele Danmark og et Danmark i balance?

VIA University College har mere end 40 forskellige uddannelser i hele Region Midtjylland og uddanner ud over lærere også for eksempel sygeplejersker, pædagoger og ingeniører.

Når vi ønsker at etablere en ny uddannelse, er der fra statens side strenge krav til at dokumentere behovet for uddannelsen og kvaliteten i uddannelsen.

Det er ikke tilfældet med den kommende private læreruddannelse. Vil det samme kunne ske for andre uddannelser?

I forslaget om en privat læreruddannelse står der, at formålet er at uddanne lærere, der kan bidrage til dannelse, oplysning og åndsfrihed i Danmark. Det formål er helt i tråd med tankerne i det udviklingsarbejde, der lige nu foregår for den almindelige læreruddannelse på initiativ af uddannelsesministeren.

VIA University College er enig i, at der er behov for et generelt kompetenceløft af folkeskolelærerne i Danmark. Det er en national dagsorden, som vi er uforstående overfor, at en privat uddannelse nu kan tage patent på.

Vi appellerer i stedet til, at man fra politisk side arbejder på at sikre bedre rammer og vilkår for udviklingen af den eksisterende læreruddannelse i hele landet. Det vil være en langt mere bæredygtig løsning - for Vestjylland og for resten af Danmark.