Carsten »Formand« har 175 års erfaring: Jeg er nok rigtig dårlig til at sige nej

Carsten »Formand« Dalgaard er altid klar til at yde et stykke frivilligt arbejde i endnu en forening - han har sammenlagt 175 års erfaring som formand for diverse foreninger

22. august 2019, 19.49

Carsten »Formand« Dalgaard var naturligvis også på plads, da der forleden var fødevaremarked på Torvet i Ikast. Han er blandt vennerne af Liv i Byen og stod klar på foreningens stand. Foto: Flemming Thulstrup