Carsten »Formand« har 175 års erfaring: Jeg er nok rigtig dårlig til at sige nej

Carsten »Formand« Dalgaard er altid klar til at yde et stykke frivilligt arbejde i endnu en forening - han har sammenlagt 175 års erfaring som formand for diverse foreninger

22. august 2019, 19.49

Carsten »Formand« Dalgaard var naturligvis også på plads, da der forleden var fødevaremarked på Torvet i Ikast. Han er blandt vennerne af Liv i Byen og stod klar på foreningens stand. Foto: Flemming Thulstrup

IKAST De fleste kan genkalde sig det lidt pinagtige øjeblik, hvor dirigentens øjne fejer hen over de få fremmødte ved generalforsamlingen og spørger, om der er forslag til bestyrelsen.

På skift bringes de fremmødte i forslag, og på skift bliver der pænt takket nej.

Sådan foregår det som regel. Dog ikke hvis Carsten Dalgaard er blandt de fremmødte, og det vil ha...