Hvornår skal de unge spørges?

Udgivet:23. juni 2022, 12.16

Læsetid:1 minut

Fra venstre mod højre: Mona Burgdorf Herskind, Jan Kraft Henriksen, Henrik Jensen, Heinrich Berwald og Troels Thylstrup. Foto: PR-foto

Af Mona Burgdorf Herskind Jan Kraft Henriksen, Henrik Jensen, Heinrich Berwald og Troels Thylstrup. henholdsvis Bjørneklovej 13, Herning; Nr. Lindvej 31u, Herning; Lærkevej 17, Vildbjerg; Grundtvigsvej 54, 2. th., Herning; og Gl. Landevej 84, Herning; Miljø, infrastruktur og natur-udvalget i Socialdemokratiet

KLIMA Torsdag 2. juni var hele børn- og ungeområdet til møde i Holing. Her blev Herning rost af formanden for Danske Skoleelever samt repræsentanterne fra Fælleselevrådet for det samarbejde, de har haft med uddannelse af undervisningsmiljørepræsentanterne. Til mødet efterspurgte Fælleselevrådet også at blive taget med på råd af kommunalbestyrelsen.

Så burde kommunen ikke snart spørge de unge?

Kommunen har et ansvar for at inddrage de kommende generationer i beslutningsprocessen, da det er disse generationer, som skal leve med konsekvenserne af klimaforandringerne.

Herning Kommune har bevæget sig i en grønnere retning siden valget. Det ses blandt andet ved at Topsoe har valgt at etablere sin nye base, Power-to-X-fabrik, i Herning. Firmaet arbejder med oplagringen af sol og vind energi.

Ligeledes har byrådet besluttet, at der skal rejses en klimaskov med 60.000 træer i samarbejde med Growing Trees Network.

Socialdemokratiets miljøgruppe beskrev under valgkampen behovet for at tiltrække grønne virksomheder samt behovet for at skabe mere biodiversitet. Det er glimrende at se, at byrådet har taget det op til overvejelse.

Vi skrev ligeledes om behovet for at inkludere de unge. Man kunne for eksempel tage inspiration fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og oprette et ungeklimaråd, som kunne bringe nytænkning ind i Hernings klimapolitik og komme med input til politikerne på fremtidens klimaløsninger.

Det er på tide at give ungdommen chancen for at blive hørt, så de inddrages i fremtidens løsninger.

Indlæser debat