To vigtige beslutninger på vej i Region Midtjylland

24. februar 2020, 12.08

Conny Jensen. Foto: PR-foto

SYGEPLEJERSKER På regionsrådsmødet 26. februar skal der behandles og besluttes to vigtige dagsordenspunkter, som jeg modsat mange andre, der er pessimistiske i medierne, vil omtale positivt.

For det første skal alle nye stillinger slås op som fuldtidsstillinger fra 1. marts, dog kan man i stillingsopslag for eksempel skrive, at »stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling på 37 timer pr uge«, hvilket betyder, at hospitalsledelser og psykiatri- og socialledelserne kan give dispensation fra kravet, derfor er der ingen ansatte, der vil blive tvunget op i tid.

Plejepersonalet på somatiske og psykiatriske hospitaler får ret til at få fuld tid, hvis man ønsker det, det drejer sig om både sygeplejersker og SOSU-assistenter, og at vi indfører introduktionsstillinger til nyuddannede sygeplejersker for at fastholde flere nyuddannede i faget.

Vi gør det for at kunne tilbyde borgere den bedst mulige service nu og i fremtiden, og derfor har regionen brug for »hænder nok«. Vi bliver nødt til at bruge en hel vifte af initiativer for at være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi har kvalificerede medarbejdere - og nok af dem.

Hvad angår nok medarbejdere, så hilser jeg den aftale regeringen og Danske Regioner for nylig indgik, og som skal sikre 1000 ekstra sygeplejersker på de danske sygehuse, velkommen. For Region Midtjylland betyder aftalen, at antallet af sygeplejerskestillinger på regionens hospitaler skal øges med 108 stillinger i 2020 og 107 stillinger i 2021, så det samlede tal bliver 215, og med aftalen følger der også penge til at ansætte flere sygeplejersker på regionens hospitaler - i alt får vi knap 129 millioner kroner.

Pengene falder på et tørt sted og vil gøre godt i hele regionen. Der er i min optik ikke tvivl om, at sygeplejerskerne har travlt, og derfor er det godt, at »løftet« vil betyde et løft til både patientbehandling, men også til et godt arbejdsmiljø.

Pengene bliver fordelt til hospitalerne efter deres bruttobudget, og derfor er der ikke tilgodeset enkelte hospitaler særskilt, men jeg er så glad for, at for Hospitalsenhed Vest vil pengene være med til at afbøde nogle af konsekvenserne af det effektiviseringskrav på otte procent, som er en forudsætning for byggeriet af hospitalet i Gødstrup.

Når hospitalerne i Holstebro og Herning flytter sammen i Gødstrup ville kravet på otte procent betyde, at der skulle nedlægges 87 stillinger, dette tal kan nu reduceres til 41 sygeplejerskestillinger, og med en meget lav arbejdsløshed og gode regler for omplacering internt i regionen er det et realistisk mål helt at undgå egentlige afskedigelser af sygeplejersker i forbindelse med indflytningen til Gødstrup.

Psykiatrien skal også øge antallet af sygeplejersker, og det vil kunne lade sig gøre ved at bruge nogle af de selvstændige bevillinger området fik på finansloven. Ved brug af nogle af disse bevillinger vil vi kunne forøge antallet af sygeplejersker med 20 fuldtidsansatte i 2020 og 40 fuldtidsansatte fra 2021. En satsning på flere senge og tilbud til flere ansatte, så vil psykiatrien få et tiltrængt løft, et løft som vi fortsat skal arbejde på, sådan at psykiatrien og somatikken bliver ligestillede. Stor ros fra mig til regeringen for at leve op til deres intentioner og udmeldinger.