Standpunkt: Når affaldsspanden sladrer...

23. juni 2021, 10.44

Vibeke Larsen. Foto: Henrik Ole Jensen

I radioavisen forleden morgen var en DR-reporter taget til Albertslund for at se på skraldespande.

Indslaget handlede om et projekt, som Albertslund har rigtig stor succes med. Omkring 50 kommunale institutioner har haft sensorer på 250 affaldscontainere, og sensorerne har selv »sladret« om, hvornår containeren trængte til at blive tømt. Dermed kunne skraldebilerne nøjes med at rulle ud, når containerne var fyldte - modsat før, hvor man kørte ud på faste ruter og dermed også tømte næsten tomme containere. Sensorteknologien har både betydet færre overfyldte og færre halvtomme containere.

På den måde har kommunen formindsket tømningerne til de 50 institutioner med op til hele 70 procent. Til gavn for miljøet, CO2-udledningen, ressourceforbruget og økonomien.

Det er dæleme da smart at anvende moderne teknologi på den måde. Andre kommuner har med tilsvarende gode resultater testet lignende projekter i forskellige varianter gennem de senere år, har vi kunnet læse og høre om i medierne.

Lad os da endelig få de gode erfaringer og teknologi udbredt mest muligt i kommunerne og anvende smarte løsninger ved institutioner og virksomheder, hvor det batter noget.

Jeg ved ikke, om sensorer eller lignende allerede er testet hos borgere eller ved boligblokke og andre steder med mange beboere om samme affaldscontainere. Men tænk hvis man også på en smart måde kunne føre teknologien over på affaldsordninger ude hos borgerne, uden at det hele gik op i logistikproblemer og umulig planlægning for renovationsbilerne - og naturligvis uden at beholdere med mindre mængder madaffald kom til at stå utømte for længe.

Tænk hvis skraldespanden selv kunne fortælle kommunen, hvornår den trænger til at blive tømt eller ikke gør.

For eksempel i Herning, hvor vores nye affaldssorteringsordning skaber pladsudfordringer.

I min husstand er vi trods alt kun to personer, så beholderen til mad- og restaffald er rigeligt stor. Mens spanden til henholdsvis plast, metal og drikkekartoner alt for hurtigt bliver fyldt og hyppigt trænger til at blive tømt.

Pladsmanglen er tilsyneladende et generelt problem efter indførelsen af den nye ordning - ikke mindst for børnefamilierne.

Spandenes dimensionering i forhold til mængden af de forskellige typer sorteret affald burde simpelthen have være undersøgt bedre på forhånd ude hos borgerne, inden kommunen lagde sig fast på den nye model og skraldespandenes størrelser - og inden man indkøbte og kørte 65.000 affaldsbeholdere ud til kommunens husstande.

Nu skal man efterfølgende finde på løsninger på problemet, man selv har sat borgerne i. Og byrådet har været nødt til at bevilge 3,5 millioner kroner ekstra om året til hyppigere tømninger.

Jeg bifalder i den grad, at vi skal sortere vores affald bedre og dermed gøre en indsats for klimaet - og det er prisværdigt, at Herning Kommune lægger sig i førerfeltet i den her kamp.

Men jeg er bestemt ikke imponeret over modellen eller med forløbet i Herning med indførelsen af den nye affaldssorteringsordning.

På gensyn her i Standpunkt på onsdag!

Hvad mener du om de nye skraldespande og affaldssortering? Skriv din mening herunder.

Indlæser debat...