Når ulve forlader deres naturlige habitat

4. august 2020, 14.23

Foto: Adobe Stock Photo

BEBYGGELSE Lige fra ulven dukkede op i Danmark har det været diskuteret om en ulv havde mistet sin naturlige »skyhed« for mennesker blot fordi, ulven løb gennem beboede områder eller strejfede rundt ved bebyggelse.

Det er nu en gang for alle afgjort: EU-kommissionen har afsagt dom i en sådan sag. Dommen i sag nr. C-88/19 blev afsagt 11. juni 2020.

Den korte version (Her oversat til dansk af undertegnede) siger:

»Den strenge beskyttelse af dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivet, omfatter også de dyr, der forlader deres naturlige habitat og strejfer ind i boligområder. Indfangning og flytning af en ulv fundet i en landsby er derfor kun berettiget, når undtagelsen har været genstand for den kompetente nationale myndigheds godkendelse«.

Hvis man vil læse mere om dommen, kan man blot google »press release no 72/20«

Med denne dom kan det ikke længere diskuteres, om en ulv kan defineres som »problemulv«, blot fordi den opholder sig i nærheden af bebyggelse eller strejfer rundt i et bebygget område.

Ifølge dommen er det ikke en afvigende eller unormal adfærd.