Midt- og vestjyske borgmestre i ministerbrev: Bevar den nationale bredbåndspulje

Syv borgmestre i Midt- og Vestjylland - anført af Hans Østergaard - er gået sammen om et brev til regeringen

24. oktober 2020, 09.48

Syv midt- og vestjyske borgmestre skriver til to ministre, at de ønsker bredbåndspuljen bevaret. Foto: Flemming Hansen

RINGKØBING-SKJERN Siden den statslige bredbåndspulje blev oprettet i 2016, har flere end 12.000 familier, virksomheder og sommerhusejere modtaget støtte til at få hurtigt bredbånd.

Alene i år søger mere end 2000 adresser fra de syv kommuner, der indgår i Business Region MidtVest, om at få støtte fra puljen.

- Vi ser derfor med stor bekymring på, at der i dette års udkast til finanslovsaftale ikke er afsat midler til at videreføre bredbåndspuljen, siger Hans Østergaard (V), borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, i en pressemeddelelse.

Hans Østergaard står som afsender på et brev, der er sendt på vegne af syv midt- og vestjyske kommuners borgmestre til finansminister Nicolai Wammen (S) og energiminister Dan Jørgensen (S).

Her gør borgmestrene opmærksom på de konsekvenser, det vil have i de tyndere befolkede landdistrikter, hvis bredbåndspuljen ikke videreføres.

Fundamental løsning

Brevet er sendt på vegne af Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer kommuner. Og budskabet er klart:

»Alt for mange familier, iværksættere og små og mellemstore virksomheder har ikke mulighed for at koble sig på det digitale Danmark. Samtidig er hurtigt bredbånd fundamentalt for virksomheders og iværksætteres muligheder for at konkurrere, for fremtidens sundhedsvæsen og for den digitale familie«, står der i brevet.

- Corona-krisen har kun tydeliggjort, hvor vigtig den digitale infrastruktur er for os alle sammen. Derfor kan vi ikke tillade, at en alt for stor gruppe efterlades uden mulighed for at koble sig på nettet. Det skal vi løse, og derfor skal bredbåndspuljen bevares, siger Hans Østergaard.

Kan ikke være bekendt

Af brevet fremgår det også, at Danmark endnu ikke har opnået Folketingets vision om, at alle danskere skal kunne modtage bredbåndshastigheder på 100 mbit/s - og at bredbåndspuljen er den eneste løsning på den udfordring.

»Hvis I mangler bevis på, at der stadig er behov for en løsning som bredbåndspuljen, så bør årets ansøgerfelt være bevis nok i sig selv. Bare i vores syv kommuner søger 43 projekter med tilsammen op mod 2037 adresser ind på årets pulje«, skriver borgmestrene til de to ministre.

Borgmestrene konstaterer i brevet, at årets pulje på 100 millioner kroner ikke rækker til at hjælpe alle, og de opfordrer derfor til, at puljen også er en del af den kommende finanslov.

Samtidig ønsker de at udvide puljen, så der er midler til at hjælpe alle de projekter og adresser, der har budt ind på at modtage støtte i 2020.

»124.000 danske borgere og virksomheder modtager i dag internetdækning af så dårlig kvalitet, at det dårligt kan kaldes bredbånd. Det kan vi ikke være bekendt. Vi har heller ikke råd til at lade være«, slutter brevet.