Beredskabspræsten står til rådighed 24-7: Skal være der for mennesker midt i de største ulykker

Vicky Popp Fredslund er ny beredskabspræst i Viborg Stift. Funktionen indebærer, at hun kan blive kaldt ud til store ulykker og katastrofer for at tage svære samtaler med tilskadekomne og pårørende

Udgivet:22. januar 2022, 10.11

Læsetid:4 minutter

Vicky Popp Fredslund er ny beredskabspræst i Viborg Stift. De kommende måneder skal hun på en række kurser, som hun håber kan give hende ny viden om sjælesorg, som hun også kan bruge i sit daglige arbejde i Rind og Kollund sogne. Foto: Troels Witter

Af Troels Witter. mediekonsulent
Folkekirkelig Kommunikationsgruppe

SAMTALE Ved årsskiftet fik Vicky Popp Fredslund en ny titel på sit visitkort som tilføjelse til funktionen som sognepræst i Rind og Kollund sogne. Men den nye titel som beredskabspræst håber hun dybest set ikke at få brug for. En beredskabspræst skal nemlig træde til i forbindelse med større ulykker og katastrofer.

Folkekirkens beredskabspræster kan rykke ud i samarbejde med politi, sygeplejersker, falckreddere og psykologer, hvis der sker større ulykker i området. Funktionen opstod i forbindelse med branden på færgen Scandinavian Star i 1990, og siden har beredskabspræsterne blandt andet været tilkaldt ved en kæntringsulykke på Præstø Fjord i 2011 og ved togulykken på Storebæltsforbindelsen i 2019. Lokalt har beredskabspræsten også stået til rådighed for samtaler med minkavlere, der mistede deres livsgrundlag, da landets mink blev aflivet i 2020, så man skal som beredskabspræst være forberedt på lidt af hvert.

Tager ny viden med sig hjem

Vicky Popp Fredslund skal hen over foråret på en række kurser, som kan ruste hende til at stå i uforudsigelige og svære situationer, hvor hun som præst kan bruges til svære samtaler ved ulykker. Funktionen som beredskabspræst udfører hun ved siden af sit arbejde som sognepræst i Rind og Kollund sogne, og hun regner med, at hun kan tage ny viden med sig til det daglige arbejde.

- Jeg skal blandt andet på kurser i fysisk og psykisk førstehjælp. Her bliver jeg klogere på, hvordan man som præst kan være der for mennesker midt i de største ulykker. Der er helt sikkert ting, som ikke kun kan bruges ved katastrofer, men også i de sjælesorgssamtaler, jeg har som sognepræst, siger hun.

En vigtig del af arbejdet

Muligheden for at fordybe sig i sjælesorg var noget af det, der fik Vicky Popp Fredslund til at søge stillingen som beredskabspræst, da Viborg Stift slog stillingen op.

- Sjælesorg er en meget vigtig del af præstens arbejde. Sjælesorg kan også ske på et krisested, hvor man som præst kan drage omsorg om det enkelte menneske. Jeg skal ikke nødvendigvis føre samtaler med dem, men lade dem vide, at jeg er der som én, de kan række ud efter. Uanset om de er ikke-troende, kristne eller tilhører et andet trossamfund, siger hun.

Viborg Stift har en ledende beredskabspræst og tre beredskabspræster, som sammen med politi, reddere, læger, sygeplejersker og psykologer kan blive kaldt ud til større ulykker.

Præsternes rolle er at stå til rådighed for samtaler med tilskadekomne og pårørende, og de kan formidle kontakt til for eksempel krisepsykologer. Beredskabspræsten kan også tage samtaler med andre i beredskabet, der har brug for at bearbejde de voldsomme oplevelser, de kommer ud for.

Overskud i vores kultur

Vicky Popp Fredslund har været sognepræst i Rind, Kollund og Lind i et års tid. Tidligere har hun blandt andet været sømandspræst i Hamborg og udlandspræst i Luxembourg, og det var under hendes ophold i udlandet, at hun fik tanken om engang at blive beredskabspræst.

- Jeg var i udlandet, mens Frankrig og Tyskland blev ramt af en række terroranslag. Der stod jeg pludselig i en situation, hvor jeg gerne ville have vidst lidt mere om, hvordan jeg som præst kunne hjælpe folk i forbindelse med ulykker. Det er ret enestående for Danmark, at man har præster med som en del af beredskabet. Det ser jeg som udtryk for et overskud i vores kultur, at vi i kriseberedskabet kan arbejde sammen på tværs af fag og sektorer, og at vi som samfund derigennem drager omsorg for det enkelte menneske. Det er et stort privilegie, at man som præst i Danmark er en respekteret og naturlig del af livet for eksempel på vores skoler, arbejdspladser og sygehuse, og det er et privilegie, at vi er tænkt ind som en del af beredskabet, siger Vicky Popp Fredslund.

Mens det heldigvis er meget sjældent, at landets beredskabspræster bliver kaldt ud til store ulykker, er det mere almindeligt, at præsterne bliver brugt som dødsbud.

Det indebærer, at beredskabspræsten hjælper politiet med den første kontakt til de pårørende i specielle tilfælde med særligt tragiske dødsfald. Det er en situation, man ikke kan træne på gennem kurser og uddannelse.

- Vi kan ikke forberede os på livet, og som beredskabspræst ved man aldrig, hvad man kommer ud til. Jeg kommer med ikke med redskaber og behandling, men som et menneske med min egen tro på og håb om, at vi ikke kan falde længere end ned i Guds hænder, og det håb er noget, vi alle kan bære med os i håbløsheden, siger Vicky Popp Fredslund.

Jobbet er et kald

Funktionen som beredskabspræst indebærer, at man altid skal stå til rådighed og holde telefonen tændt om natten.

- Det har jeg nu alligevel. Det kan godt være, at det lyder lidt gammeldags, men jeg kan godt lide at se mit job som et kald. At være præst er noget jeg er 24-7, siger Vicky Popp Fredslund.