Håndskreven kamp for ny udligningsmodel

Borgmester Ib Lauritsen (V) spår ny udligningsreform i 2020. Han arbejder på være med til at sætte dagsordenen for en ny model for den økonomiske udligning mellem de danske kommuner

7. januar 2020, 10.54

Nogle kommuner har mange rige skatteborgere, andre har få. Nogle kommuner presses af massive udgifter til socialt belastede områder, andre oplever ikke samme udfordringer. Sådan er der stribevis af forskelligheder, og for at skabe balance flyttes store summer rundt mellem de danske kommuner. Det er den såkaldte udligning. Men udligningen er utidssvarende og rammer skævt, mener mange, og en reform af systemet kan være på trapperne. Ikast-Brande Kommunes borgmester Ib Lauritsen (V) har i den forbindelse lavet et grundigt forarbejde med det erklærede mål at rette op på nogle af de skævheder, som den nuværende udligning indeholder. Foto: Thomas Vang Nielsen

IKAST-BRANDE A4-sider med sirligt håndskrevne tal og håndtegnede grafer i klassisk kuglepensblå har udgjort en del af det materiale, borgmester i Ikast-Brande Kommune Ib Lauritsen (V) ad flere omgange i løbet af 2019 har fået lov at forelægge for politiske ordførere på Christiansborg.

Alt sammen i bestræbelserne på at gøre opmærksom på skævheder og mulige nye veje til en - ifølge Ib Lauritsen - mere retfærdig fordeling af de mange milliarder kroner, som staten årligt fordeler mellem kommunerne.

98 procent sikker...