Gebyr eftergives

12. maj 2021, 13.28

IKAST-BRANDE Kommunens foreninger opkræves gebyr for lån af de kommunale boldbaner, når to eller flere medlemmer over 18 år gør brug af banerne. Som følge af forsamlingsforbuddet blev banerne dog stort set ikke benyttet sidste år, ligesom vedligeholdelsen også lå under niveau.

Det årlige gebyr pr. boldbane ligger på godt 3000 kroner, og den samlede gebyropkrævning for senioraktiviteter for 2020 er vurderet til at udgøre godt 50.000 kroner.

Gebyret er blevet drøftet i Folkeoplysningsudvalget, hvor man har besluttet at eftergive opkrævningen af gebyret for boldbanerne.

Til gengæld er gebyret for i år hævet til 3500 kroner, og på den baggrund regner man med at få godt 60.000 kroner i kommunekassen.

Der er ansøgt om lån af 17 boldbaner til senioraktivitet, typisk fodbold.

Indlæser debat...