Øg indsatsen mod hævnporno

Udgivet:03. september 2016, 07.30

Læsetid:2 minutter

Carolina Magdalena Maier.

Af Carolina Magdalena Maier folketingsmedlem og retsordfører for Alternativet

7 år siden

HÆVNPORNO Hævnporno og deling af nøgenbilleder uden samtykke er et voksende og meget alvorligt samfundsproblem i Danmark. Fra 2013-2015 modtog politiet i alt 244 anmeldelser, mens myndighederne alene fra januar til april i år modtog 53 anmeldelser. Men det er kun det registrerede omfang - fænomenet er væsentligt mere udbredt - og vi har brug for mere viden om udviklingen.

Det er især unge kvinder, men også mænd - og i nogle tilfælde børn - der udsættes for at få deres seksualitet og privatliv krænket på internettet, og den voldsomme stigning skal tages dybt alvorligt, da det ofte har meget alvorlige konsekvenser for ofrene.

Alternativet mener, at der er akut behov for politisk handling for at forebygge problemet og hjælpe de ofre, der udsættes for hævnporno og deling af intime billeder. Derfor foreslår vi helt konkret følgende politiske tiltag, der har til formål at komme problemet til livs:

Hævnporno og deling af private billeder uden samtykke skal kategoriseres som en seksuel krænkelse og ikke som i dag en freds- og æreskrænkelse. Det er et vigtigt signal at sende til såvel ofre og krænkere og det øvrige samfund.

Udbydere, tjenester, virksomheder og individer, der bevidst undlader at fjerne nøgenbilleder og hævnporno delt uden samtykke - eller profiterer på at dele det - skal stoppes. Vi foreslår derfor, at straffen for ikke at fjerne ulovligt indhold i form af hævnporno i det øjeblik, man får kendskab til det, øges. Det kan eksempelvis være i form af højere bødestraffe eller andre sanktionsmuligheder. Samtidig skal det være en skærpende omstændighed, hvis en tjenesteyder direkte efterspørger hævnporno. Kort sagt skal det være dyrere at ignorere loven ved at udøve seksuel krænkelse på internettet og tjene penge på det.

Der skal oprettes et statsligt organ, som kan yde akut hjælp og rådgivning til ofre for hævnporno og deling af nøgenbilleder. Organet skal derudover yde konkret teknisk assistance til sletning af billeder fra digitale sites og søgemaskiner, give information og rådgivning om lovgivning og rettigheder herunder digital selvbeskyttelse samt henvise til længerevarende psykologforløb, der kan finansieres med offentlige midler. Der kan med fordel hentes inspiration fra lignende initiativer i Sverige og Norge.

Hævnporno og deling af billeder uden samtykke har en enorm social slagside, så det er vigtigt, at alle har adgang til ressourcer, oplysning og støtte. Vi foreslår, at undervisning i digital dannelse, social kodeks på nettet, etik og samtykke skal være en integreret del af undervisningen i folkeskolen og gymnasiet. Samtidig skal der iværksættes oplysningsaktiviteter, der ikke kun retter sig mod potentielle krænkede, men også potentielle krænkere. Vi ønsker også at afprøve en ordning med tilknytning og fast tilstedeværelse af voksne tillidspersoner, gerne psykologer, på uddannelsesinstitutioner, som unge kan henvende sig til, hvis de oplever krænkelser eller har brug for rådgivning.