Tag aldrig demokratiet for givet

7. december 2021, 14.16

Troels Johansen. Foto: Thomas Bang

ANSVAR Ved det nys overståede kommunevalg var stemmeprocenten i Herning Kommune kun på 68,8. Hvad er det et udtryk for? Nogle vil måske mene, at det nok er coronaen, der har holdt vælgere fra stemmestederne. Men er det hele forklaringen?

Betyder det mon, at alt i vores kommune er i skønneste orden, så man ikke behøver at møde op og stemme på den person, man måtte have mest tillid til? Har man for travlt til at komme til stemmestedet? Gider man bare ikke? Eller kunne det være, fordi næsten 1/3 af de stemmeberettigede i vores kommune mener, at det er ligegyldigt, om man stemmer; det nytter alligevel ikke noget? Det offentlige, staten eller kommunen ordner alligevel det hele for mig, hvilket jeg også har krav på.

I disse dage er det 75 år siden Hal Koch åbnede Krogerup Højskole. Det blev en højskole, hvor eleverne skulle uddannes i demokrati som styreform baseret på åbenhed, nysgerrighed, medindflydelse og personligt ansvar.

Man kan spørge, hvad der er blevet af det personlige ansvar som en af demokratiets grundlæggende værdier, et af de helt basale krav? Hal Koch skrev ligesom K. E. Løgstrup, at vi mennesker ikke er alene, ikke enkeltstående individer. Vi er tæt forbundne med, afhængige af og ansvarlige for andre mennesker. Om vi vil det eller ej, så griber vi ind i andre menneskers skæbne og livsforløb. Den demokratiske dannelse er i bund og grund et spørgsmål om den fælles afhængighed og det personlige ansvar.

Vi kan ikke tage demokratiet for givet. Det er ikke bare noget, der er der. Det er en kamp, som stadig pågår.

Vi har med gruvækkende tydelighed set det i USA efter det seneste præsidentvalg, hvor demokratiet var uhyre tæt på at blive tilintetgjort af uvidende, uansvarlige horder - og den kamp er ikke forbi endnu. Trump og de fleste af republikanerne i Repræsentanternes Hus og i Senatet kæmper hver eneste dag imod demokratiske værdier og en demokratisk styreform - bakket op af en stor del af en amerikansk befolkning hjernevasket med fake news.

Mange amerikanere påkalder sig den personlige frihed, men personlig frihed er ikke ensbetydende med frihed til at påføre andre skade eller at omstyrte demokratiske værdier og styreformer. Desværre kan samme mønster på udfordring af demokratiet ses i adskillige andre lande - endda i Europa.

Derfor er der al mulig god grund til at gøre opmærksom på, at vi hver især har et ansvar ikke blot for os selv, men også for andre mennesker. Det er ikke udtryk for ordentlighed, hvis man overlader ansvaret for sig selv til stat eller kommune, når noget går galt eller bare mindre godt. Hvis man ikke selv lever op til de mest fundamentale demokratiske krav, kan man vel heller ikke stille sig i køen af de højtråbende, der kræver og kræver. Eller kan man? Det mener jeg ikke.

Vel er det 75 år siden, at Hal Koch åbnede Krogerup Højskole, men hans påpegning af, hvor nødvendigt det er at uddanne enhver af os til at forstå fællesskabets nødvendighed og til personligt ansvar - grundværdier for et velfungerende demokrati - er stadigvæk selvindlysende aktuel. Demokratiet kan aldrig blot tages for givet.

Indlæser debat