Debatindlæg: Delte vande

25. maj 2020, 12.53

Lone Børlum. Foto: Tom Laursen

UDSATTE I en kommune på størrelse med Herning skal der være plads til alle. Også til en ny placering af den »Våde høne« - et opholdssted for udsatte borgere - hurtigst muligt.

Et flertal i byplanudvalget har truffet beslutning om at placere den »Våde høne« i Kirsebærhaven på hjørnet af Fredensgade og Dalgas Allé.

Denne placering er jeg ikke enig i, og derfor deler det vandene i udvalget.

Kirsebærhaven er et område med mange ejer- og lejeboliger. Boliger med stuevinduer lige ned til parken, og som benyttes når årstiden tillader dette. Ligesom stisystemet igennem parken bliver brugt af beboerne fra området og patienter til rygcentret, som også har en indgang fra parksiden.

Jeg synes forsat, at vi skal arbejde på en placering på Markedspladsen med en støjmur omkring, så brugerne kan få lov til at være bruger af stedet på den måde, de ønsker det.

En placering som i princippet kunne have været aftalt for snart flere måneder siden og en formssag, hvis blot forvaltningen/byplanudvalget havde lyttet til indstillingen fra beskæftigelsesudvalget.

Placeringen på Markedspladsen er den mest ideelle, fordi ingen har direkte indgang eller indkørsel til egen bolig på Markedspladsen. Færrest mulige behøver at opholde sig på Markedspladsen, hvis ikke man har et ærinde der.

Markedspladsen bliver hovedsageligt brugt som p-plads for de ansatte på sygehuset. Ansatte som om kort tid får ny arbejdsplads, når sygehuset flytter til Gødstrup.

Ved at flytte den til Kirsebærhaven, flytter man kun problemerne endnu tættere på beboerne i Codanhus. Fruhøjgaards afdeling. Rygcentret og Frivilligcenter Herning.

I Kirsebærhaven vil der heller ikke være adgang til toiletter, som der er på Markedspladsen. Hvilket blot vil udvikle sig til mange nye klager over en brugergruppe, som bare gerne vil have lov til at passe sig selv. Det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt.

Lad os nu få placeret den »Våde høne« på Markedspladsen. Med en støjmur omkring. Med front mod Møllegad. Til gene for færrest mulige på Danasvej og Ny Møllevej.

Jeg er sikker på, at brugerne forsat kan finde ud af at passere den firesporede vej på Møllegade, ligesom de altid har kunne.

Læs også
Det er en skandale