DET ER DIT VALG - KV21

V-kandidat med »kasket-forvirring«

22. oktober 2021, 11.36

Erling Askjær Jørgensen. Foto: Flemming Hansen

ÆLDREØKONOMI Her i Tjørring bor Johs. Østergaard, der nu også er byrådskandidat for Venstre. Østergaard er i forvejen forbrugerrepræsentant i Verdo, Herning Vand og Norlys. Selskaber der for eksempel vedrørende el-forsyning er hinandens konkurrenter. Hvordan kan man repræsentere firmaer, der er hinandens konkurrenter?

Nu siger så Østergaard, at han også vil være talerør for både Tjørring og Gullestrup, altså også for Dorte Wests hjemby. Østergaard mener sig altså bedre til at repræsentere Gullestrup, end Dorte West er.

Min konklusion er nu, at Johs. Østergaard forsøger at samle sig så mange bi-job, at det samlet kan blive til et givtigt indtægtsgrundlag, og vi kan frygte, at hvis han bliver valgt, så vil han også møve sig ind som formand for Herning Vand.

I et læserbrev i Folkebladet 19. oktober skriver Johs. Østergaard »Hvor skal pengene komme fra«, og han anfører så, at mange beder om ordentlig ældrevelfærd. Jeg kan kun læse det således, at Østergaard ikke mener, der er økonomi i Herning Kommune til, at der kan leveres menneskeværdig ældrevelfærd og til at få bygget de 250-300 nye plejehjemspladser, som der er et skrigende behov for.

Østergaard ved åbenbart ikke, at kommuner kan låne i Kommunekredit til højst 1 procent i rente til byggeri, og at alle, der bor på plejehjem, betaler husleje tilsvarende til at bo i almennyttigt byggeri. Ældre, der er så heldige at få en plejehjemsplads, betaler husleje for at være der, og betaler også for lys, vand og varme og mere end 100 kroner om dagen for at få mad, selvom vi ældre ikke spiser så meget.

Trist, at der er en, der stiller op som kandidat ved byrådsvalget uden at vide noget elementært om, hvorledes tingene hænger sammen i den kommunale økonomi. Men sådan ser det åbenbart ud for Johs. Østergaard.

Jeg kan tilføje, at det selvsagt er billigere for kommunen at have ældre, der ikke længere er selvhjulpne, boende på plejehjem, hvor sosu-assistenter kan gå fra dør til dør på en afdeling og yde hjælp, frem for at flintre rundt i kommunale biler helt ud i kommunens yderkanter.

Østergaard skilter med, at han er uddannet revisor. Dermed burde han kunne overse økonomiske sammenhænge og undlade lidet geniale spørgsmål om »Hvor skal pengene komme fra«.

Alle, der ønsker menneskeværdig ældrepleje, må nødvendigvis stemme på alt muligt andet end netop Venstre. Venstres enevælde er alt andet end demokrati.

Indlæser debat