Besættelsen i litteraturen: Jubilæumsudgave af en bogklassiker

Storværk samler trådene fra Kanslergadeforliget i 1933 til retsopgøret efter krigen

17. maj 2020, 09.03

Forbruget af gas blev allerede begrænset i 1939, og under krigen blev der holdt foredrag om, hvorledes man kunne spare på gassen. Det skete også i Herning, som vist på billedet, der dog er fra Aalborg Husmoderforenings arrangement. Gasrationeringen blev først ophævet i 1948. Foto: Frihedsmuseet, illustration fra bogen

Markeringen af besættelsen for 80 år siden og fejringen af befrielsen for 75 år siden har ingenlunde fået det forløb, der fra mange sider var lagt op til. Den igangværende pandemi kastede en skygge over forårets nøgledatoer og har mindet om, at ikke alt kan planlægges eller styres.

Foråret har også mindet om, at besættelsestiden - trods det faktum at færre og færre kan huske ...