En tak til Mikael Sloth for en god tone i debatten

12. marts 2021, 12.57

Foto: Adobe Stock Photo

KNUDMOSEN Den igangværende høring vedrørende forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 for området omkring Knudmosen har efter min vurdering skabt en usædvanlig stor offentlig interesse.

Og Herning Folkeblad har i den forbindelse givet god plads til både redaktionel omtale af det faktuelle indhold i planen og synspunkterne herom fra berørte parter samt læsernes indlæg på debatsiderne.

Mit ærinde med dette læserindlæg er derfor ikke et forsøg på at skrive en analyse af lokalplanens faktiske indhold. Men alligevel vil jeg gerne give sagen et par ord med på vejen.

Mit kendskab til Knudmose-planen relaterer sig til Herning Folkeblads omtale 3. marts, indlæg på debatsiderne 5. 8. 10. og 11. marts samt en helsides annonce fra naboerne på Knudmosevej 3. marts (på side 21).

Og med baggrund i selve ordvalget og tonen i debatten i øvrigt har jeg lyst til at rette en offentlig tak til Mikael Sloth. Jeg synes, han i høj grad lever op til de gældende regler for »god tone i debatten«. Det er blevet antydet, at Mikael Sloths egentlige interesse kunne være, at han gerne vil bevare udsigten fra sin ejendom på Knudmosevej, og at dette måske nærmere skulle kaldes en pseudokampagne.

Her må det vist være berettiget at anføre, hvad ordet pseudo betyder: Ifølge Den danske Ordbog er meningen den, at man forsøger at fremstille noget »som i virkeligheden er noget andet end det, som det synes eller giver sig ud for at være«.

Det er derfor helt berettiget, når Mikael Sloth i overskriften til sit indlæg 10. marts stiller spørgsmålstegn ved om »borgeres høringssvar bare er pseudo?«