Svar til V: Flere indvandrere skal i arbejde

25. maj 2020, 11.04

Rasmus Stoklund. Foto: Steen Brogaard

INTEGRATION Venstres Kristian Pihl Lorentzen og Morten Dahlin skriver her i avisen, at integrationsydelsen virker og kritiserer samtidig Socialdemokratiet.

Jeg er naturligvis enig med de to i, at flere indvandrere skal i job. Men faktum er, at 92 procent af målgruppen stadig står uden for arbejdsmarkedet på trods af integrationsydelsen ifølge en ny undersøgelse fra Rockwool Fonden. Det kan Venstre næppe mene, at der er grund til at fejre.

I Socialdemokratiet mener vi, at vi både skal gentænke modtagelsen af nytilkomne og vores ydelsessystem.

I stedet for at møde nytilkomne med passive ydelser fra dag ét, mener vi, at indvandrere straks skal aktiveres, hvis de ikke selv kan finde et job. Under aktiveringen bør lønnen alene udbetales for de timer, hvor den pågældende rent faktisk møder op og bidrager. Der skal være sammenhæng mellem pligt og ret.

Dertil kommer en gennemgang af hele ydelsesområdet.

Vi har nedsat en Ydelseskommission og - som vi sagde før valget - givet et midlertidigt tilskud til de fattigste børnefamilier på omtrent 600 kroner per måned.

Det er indiskutabelt, at der er behov for at gentænke ydelsessystemet, så vi sikrer, at der er en klar økonomisk gevinst ved at arbejde samtidig med, at vi finder den rette balance. Den opgave venter forude, når vi har kommissionens anbefalinger.

Jeg kan derfor forsikre de to Venstrefolk om, at de tager fejl i deres påstande. Regeringen vil have flere indvandrere ud på arbejdsmarkedet, en styrket integrationsindsats og en fornuftig sammenhæng mellem ret til offentlige ydelser og bidrag til det danske samfund.